NPA

-

CCO630005

, ,
จำนวนผู้เข้าชมทรัพย์ 0 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร

ราคาขาย

5,740,000.-


รหัสทรัพย์

CCO630005

เอกสารสิทธิ

โฉนดที่ดิน 9317

ที่ตั้ง

ซ.บ้านหนองกระสังข์ ิหมู่ที่ 6 ถ.สายบ้านโพธิ์-แปลงยาว (ฉช.3304) ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

ประเภทสิ่งปลูกสร้าง

บ้านเดี่ยว , โกดัง

โครงการ

-

เนื้อที่

3 ไร่ 0 งาน 0 ตร.ว

หน้ากว้างที่ดิน

40.00 เมตร

ความลึกของที่ดิน

120.00 เมตร

หมายเหตุ

-

สถานะ : เปิดขาย
ผู้จองซื้อทั้งหมด 0 คน

สิ่งปลูกสร้าง

Picture of the author
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
บ้านเดี่ยว

ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ 110 รหัสประจำบ้าน 24760005234 อาคารที่/หลังที่ 1 หมู่ 2

จำนวนชั้น
1

เลขที่เอกสารสิทธิ
โฉนดที่ดิน 9317

พื้นที่ใช้สอยรวม
79 ตร.ม.

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง
บ้านเดี่ยวไม้ชั้นเดียว

1
ห้องน้ำ
Picture of the author
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
โกดัง

ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ - รหัสประจำบ้าน 0 อาคารที่/หลังที่ 2 หมู่ 2

จำนวนชั้น
1

เลขที่เอกสารสิทธิ
โฉนดที่ดิน 9317

พื้นที่ใช้สอยรวม
374.4 ตร.ม.

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง
โกดัง - โรงงาน (โครงหลังคาเหล็ก,มีผนังรอบทุกด้าน)


ทำเลที่ตั้งและการเดินทาง

ข้อมูลนี้เพื่อใช้ประกอบการแสดงลักษณะรูปแปลงที่ดินร่วมกับแผนที่ google map เพื่อดูสภาพพื้นที่เท่านั้น มิใช่หลักฐานที่ใช้ในทางกฎหมาย หากมีข้อสงสัย กรุณา ติดต่อฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย ธนาคารออมสิน

A map is loading

คำนวนสินเชื่อ

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงเป็นเพียงการคำนวนการขอสินเชื่อเบื้องต้น หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อธนาคาร
บาท
บาท
%
ปี
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารที่กำหนด
0.00
บาท / เดือน
ผ่อนชำระต่อเดือน 0.00 บาท

รายได้สุทธิต่อเดือน 0.00 บาท

ทรัพย์ใกล้เคียง

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควรตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้นำเสนอซื้อ

การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ 

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร และค่าธรรมเนียนต่าง ๆ

ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซื้อรายใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ