NPA

-

SKA620034

, ,
จำนวนผู้เข้าชมทรัพย์ 0 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร

ราคาขาย

960,000.-

1,280,000.-
รหัสทรัพย์

SKA620034

เอกสารสิทธิ

โฉนดที่ดิน 33081 , โฉนดที่ดิน 33083 , โฉนดที่ดิน 33084 , โฉนดที่ดิน 8779 , โฉนดที่ดิน 33082

ที่ตั้ง

ถ.สายทุ่งแหลเหนือ - ใต้ ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา

ประเภทสิ่งปลูกสร้าง

ห้องแถว

โครงการ

-

เนื้อที่

0 ไร่ 0 งาน 88 ตร.ว

หน้ากว้างที่ดิน

4.00,4.00,4.00,5.00,4.00 เมตร

ความลึกของที่ดิน

15.50,16.50,17.00,17.00,16.20 เมตร

หมายเหตุ

-

สถานะ : เปิดขาย
ผู้จองซื้อทั้งหมด 0 คน

สิ่งปลูกสร้าง

Picture of the author
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
ห้องแถว

ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ 13/1 รหัสประจำบ้าน 90040129152 อาคารที่/หลังที่ 1 หมู่ 7

จำนวนชั้น
1

เลขที่เอกสารสิทธิ
โฉนดที่ดิน 8779

พื้นที่ใช้สอยรวม
57.6 ตร.ม.

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง
อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว (ตึกแถว)

Picture of the author
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
ห้องแถว

ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ 13/2 รหัสประจำบ้าน 90040202071 อาคารที่/หลังที่ 2 หมู่ 7

จำนวนชั้น
1

เลขที่เอกสารสิทธิ
โฉนดที่ดิน 33084

พื้นที่ใช้สอยรวม
57.6 ตร.ม.

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง
อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว (ตึกแถว)

Picture of the author
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
ห้องแถว

ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ 13/3 รหัสประจำบ้าน 90040202089 อาคารที่/หลังที่ 3 หมู่ 7

จำนวนชั้น
1

เลขที่เอกสารสิทธิ
โฉนดที่ดิน 33083

พื้นที่ใช้สอยรวม
57.6 ตร.ม.

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง
อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว (ตึกแถว)

Picture of the author
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
ห้องแถว

ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ 13/4 รหัสประจำบ้าน 90040202097 อาคารที่/หลังที่ 4 หมู่ 7

จำนวนชั้น
1

เลขที่เอกสารสิทธิ
โฉนดที่ดิน 33081

พื้นที่ใช้สอยรวม
57.6 ตร.ม.

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง
อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว (ตึกแถว)

Picture of the author
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
ห้องแถว

ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ 13/5 รหัสประจำบ้าน 90040202101 อาคารที่/หลังที่ 5 หมู่ 7

จำนวนชั้น
1

เลขที่เอกสารสิทธิ
โฉนดที่ดิน 33081

พื้นที่ใช้สอยรวม
57.6 ตร.ม.

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง
อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว (ตึกแถว)


ทำเลที่ตั้งและการเดินทาง

ข้อมูลนี้เพื่อใช้ประกอบการแสดงลักษณะรูปแปลงที่ดินร่วมกับแผนที่ google map เพื่อดูสภาพพื้นที่เท่านั้น มิใช่หลักฐานที่ใช้ในทางกฎหมาย หากมีข้อสงสัย กรุณา ติดต่อฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย ธนาคารออมสิน

A map is loading

คำนวนสินเชื่อ

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงเป็นเพียงการคำนวนการขอสินเชื่อเบื้องต้น หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อธนาคาร
บาท
บาท
%
ปี
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารที่กำหนด
0.00
บาท / เดือน
ผ่อนชำระต่อเดือน 0.00 บาท

รายได้สุทธิต่อเดือน 0.00 บาท

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควรตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้นำเสนอซื้อ

การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ 

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร และค่าธรรมเนียนต่าง ๆ

ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซื้อรายใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ