งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ จ.สงขลา

18/01/2566
#บ้านออมสิน, #GSB, #NPA, #Promotion, #บ้านมือสอง, ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ 59 ครั้ง
Picture of the author

ชื่อกิจกรรม งานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ จ.สงขลา

วัน Fri, Jan 27, 2023 - Wed, Feb 8, 2023

เวลา 00.00 - 23.59 น.

สถานที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

ทรัพย์ภาคใต้ลดราคาพิเศษ สูงสุดถึง 35%

ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2566 

 

หรือพบกันในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ จ.สงขลา 

วันที่ 27-29 มกราคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย โทร 02-299-8000 ต่อ 155100-1 , 155096-7 

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควรตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้นำเสนอซื้อ

การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ 

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซื้อรายใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ