NPA

-

NMA620034

, ,
จำนวนผู้เข้าชมทรัพย์ 0 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร

ราคาขาย

10,975,000.-

13,500,000.-
รหัสทรัพย์

NMA620034

เอกสารสิทธิ

โฉนดที่ดิน 54978

ที่ตั้ง

ซ.บ้านเดื่อ ถ.มิตรภาพ (ทล.2) ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ประเภทสิ่งปลูกสร้าง

อื่นๆ , อาคารสำนักงาน , โกดัง

โครงการ

-

เนื้อที่

3 ไร่ 2 งาน 50 ตร.ว

หน้ากว้างที่ดิน

-

ความลึกของที่ดิน

-

หมายเหตุ

-

สถานะ : เปิดขาย
ผู้จองซื้อทั้งหมด 0 คน

สิ่งปลูกสร้าง

Picture of the author
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
อื่นๆ

ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ 186 อาคารที่/หลังที่ 1 หมู่ 8

จำนวนชั้น
1

เลขที่เอกสารสิทธิ
โฉนดที่ดิน 54978

พื้นที่ใช้สอยรวม
15.95 ตร.ม.

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง
โรงงาน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 12 รายการ รายการที่ 1 อาคารป้อมยาม รายการที่ 2 อาคารบ้านพักคนงาน รายการที่ 3 อาคารโกดังเก็บของ 1 รายการที่ 4 อาคารสำนักงาน รายการที่ 5 อาคารโกดังเก็บของ 2 รายการที่ 6 อาคารโกดังเก็บของ 3 รายการที่ 7 อาคารโกดังเก็บของ 4 รายการที่ ซอยภายในหมู่บ้าน/โครงการ -

Picture of the author
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
อาคารสำนักงาน

ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ 186 อาคารที่/หลังที่ 2

จำนวนชั้น
1

เลขที่เอกสารสิทธิ
โฉนดที่ดิน 54978

พื้นที่ใช้สอยรวม
70 ตร.ม.

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง
โรงงาน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 12 รายการ รายการที่ 1 อาคารป้อมยาม รายการที่ 2 อาคารบ้านพักคนงาน รายการที่ 3 อาคารโกดังเก็บของ 1 รายการที่ 4 อาคารสำนักงาน รายการที่ 5 อาคารโกดังเก็บของ 2 รายการที่ 6 อาคารโกดังเก็บของ 3 รายการที่ 7 อาคารโกดังเก็บของ 4 รายการที่ ซอยภายในหมู่บ้าน/โครงการ -

Picture of the author
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
โกดัง

ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ 186 อาคารที่/หลังที่ 3

จำนวนชั้น
1

เลขที่เอกสารสิทธิ
โฉนดที่ดิน 54978

พื้นที่ใช้สอยรวม
271.25 ตร.ม.

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง
โรงงาน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 12 รายการ รายการที่ 1 อาคารป้อมยาม รายการที่ 2 อาคารบ้านพักคนงาน รายการที่ 3 อาคารโกดังเก็บของ 1 รายการที่ 4 อาคารสำนักงาน รายการที่ 5 อาคารโกดังเก็บของ 2 รายการที่ 6 อาคารโกดังเก็บของ 3 รายการที่ 7 อาคารโกดังเก็บของ 4 รายการที่ ซอยภายในหมู่บ้าน/โครงการ -

Picture of the author
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
อาคารสำนักงาน

ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ 186 อาคารที่/หลังที่ 4

จำนวนชั้น
1

เลขที่เอกสารสิทธิ
โฉนดที่ดิน 54978

พื้นที่ใช้สอยรวม
115 ตร.ม.

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง
โรงงาน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 12 รายการ รายการที่ 1 อาคารป้อมยาม รายการที่ 2 อาคารบ้านพักคนงาน รายการที่ 3 อาคารโกดังเก็บของ 1 รายการที่ 4 อาคารสำนักงาน รายการที่ 5 อาคารโกดังเก็บของ 2 รายการที่ 6 อาคารโกดังเก็บของ 3 รายการที่ 7 อาคารโกดังเก็บของ 4 รายการที่ ซอยภายในหมู่บ้าน/โครงการ -

Picture of the author
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
โกดัง

ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ 186 อาคารที่/หลังที่ 5

จำนวนชั้น
1

เลขที่เอกสารสิทธิ
โฉนดที่ดิน 54978

พื้นที่ใช้สอยรวม
180 ตร.ม.

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง
โรงงาน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 12 รายการ รายการที่ 1 อาคารป้อมยาม รายการที่ 2 อาคารบ้านพักคนงาน รายการที่ 3 อาคารโกดังเก็บของ 1 รายการที่ 4 อาคารสำนักงาน รายการที่ 5 อาคารโกดังเก็บของ 2 รายการที่ 6 อาคารโกดังเก็บของ 3 รายการที่ 7 อาคารโกดังเก็บของ 4 รายการที่ ซอยภายในหมู่บ้าน/โครงการ -

Picture of the author
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
โกดัง

ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ 186 อาคารที่/หลังที่ 6

จำนวนชั้น
1

เลขที่เอกสารสิทธิ
โฉนดที่ดิน 54978

พื้นที่ใช้สอยรวม
365 ตร.ม.

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง
โรงงาน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 12 รายการ รายการที่ 1 อาคารป้อมยาม รายการที่ 2 อาคารบ้านพักคนงาน รายการที่ 3 อาคารโกดังเก็บของ 1 รายการที่ 4 อาคารสำนักงาน รายการที่ 5 อาคารโกดังเก็บของ 2 รายการที่ 6 อาคารโกดังเก็บของ 3 รายการที่ 7 อาคารโกดังเก็บของ 4 รายการที่ ซอยภายในหมู่บ้าน/โครงการ -

Picture of the author
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
โกดัง

ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ 186 อาคารที่/หลังที่ 7

จำนวนชั้น
1

เลขที่เอกสารสิทธิ
โฉนดที่ดิน 54978

พื้นที่ใช้สอยรวม
330 ตร.ม.

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง
โรงงาน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 12 รายการ รายการที่ 1 อาคารป้อมยาม รายการที่ 2 อาคารบ้านพักคนงาน รายการที่ 3 อาคารโกดังเก็บของ 1 รายการที่ 4 อาคารสำนักงาน รายการที่ 5 อาคารโกดังเก็บของ 2 รายการที่ 6 อาคารโกดังเก็บของ 3 รายการที่ 7 อาคารโกดังเก็บของ 4 รายการที่ ซอยภายในหมู่บ้าน/โครงการ -

Picture of the author
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
โกดัง

ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ 186 อาคารที่/หลังที่ 8

จำนวนชั้น
1

เลขที่เอกสารสิทธิ
โฉนดที่ดิน 54978

พื้นที่ใช้สอยรวม
850 ตร.ม.

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง
โรงงาน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 12 รายการ รายการที่ 1 อาคารป้อมยาม รายการที่ 2 อาคารบ้านพักคนงาน รายการที่ 3 อาคารโกดังเก็บของ 1 รายการที่ 4 อาคารสำนักงาน รายการที่ 5 อาคารโกดังเก็บของ 2 รายการที่ 6 อาคารโกดังเก็บของ 3 รายการที่ 7 อาคารโกดังเก็บของ 4 รายการที่ ซอยภายในหมู่บ้าน/โครงการ -

Picture of the author
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
โกดัง

ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ 186 อาคารที่/หลังที่ 9

จำนวนชั้น
1

เลขที่เอกสารสิทธิ
โฉนดที่ดิน 54978

พื้นที่ใช้สอยรวม
150 ตร.ม.

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง
โรงงาน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 12 รายการ รายการที่ 1 อาคารป้อมยาม รายการที่ 2 อาคารบ้านพักคนงาน รายการที่ 3 อาคารโกดังเก็บของ 1 รายการที่ 4 อาคารสำนักงาน รายการที่ 5 อาคารโกดังเก็บของ 2 รายการที่ 6 อาคารโกดังเก็บของ 3 รายการที่ 7 อาคารโกดังเก็บของ 4 รายการที่ ซอยภายในหมู่บ้าน/โครงการ -

Picture of the author
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
อาคารสำนักงาน

ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ 186 อาคารที่/หลังที่ 10

จำนวนชั้น
1

เลขที่เอกสารสิทธิ
โฉนดที่ดิน 54978

พื้นที่ใช้สอยรวม
27 ตร.ม.

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง
โรงงาน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 12 รายการ รายการที่ 1 อาคารป้อมยาม รายการที่ 2 อาคารบ้านพักคนงาน รายการที่ 3 อาคารโกดังเก็บของ 1 รายการที่ 4 อาคารสำนักงาน รายการที่ 5 อาคารโกดังเก็บของ 2 รายการที่ 6 อาคารโกดังเก็บของ 3 รายการที่ 7 อาคารโกดังเก็บของ 4 รายการที่ ซอยภายในหมู่บ้าน/โครงการ -

Picture of the author
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
โกดัง

ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ 186 อาคารที่/หลังที่ 11

จำนวนชั้น
1

เลขที่เอกสารสิทธิ
โฉนดที่ดิน 54978

พื้นที่ใช้สอยรวม
125 ตร.ม.

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง
โรงงาน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 12 รายการ รายการที่ 1 อาคารป้อมยาม รายการที่ 2 อาคารบ้านพักคนงาน รายการที่ 3 อาคารโกดังเก็บของ 1 รายการที่ 4 อาคารสำนักงาน รายการที่ 5 อาคารโกดังเก็บของ 2 รายการที่ 6 อาคารโกดังเก็บของ 3 รายการที่ 7 อาคารโกดังเก็บของ 4 รายการที่ ซอยภายในหมู่บ้าน/โครงการ -

Picture of the author
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
โกดัง

ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ 186 อาคารที่/หลังที่ 12

จำนวนชั้น
1

เลขที่เอกสารสิทธิ
โฉนดที่ดิน 54978

พื้นที่ใช้สอยรวม
300 ตร.ม.

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง
โรงงาน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 12 รายการ รายการที่ 1 อาคารป้อมยาม รายการที่ 2 อาคารบ้านพักคนงาน รายการที่ 3 อาคารโกดังเก็บของ 1 รายการที่ 4 อาคารสำนักงาน รายการที่ 5 อาคารโกดังเก็บของ 2 รายการที่ 6 อาคารโกดังเก็บของ 3 รายการที่ 7 อาคารโกดังเก็บของ 4 รายการที่ ซอยภายในหมู่บ้าน/โครงการ -


ทำเลที่ตั้งและการเดินทาง

ข้อมูลนี้เพื่อใช้ประกอบการแสดงลักษณะรูปแปลงที่ดินร่วมกับแผนที่ google map เพื่อดูสภาพพื้นที่เท่านั้น มิใช่หลักฐานที่ใช้ในทางกฎหมาย หากมีข้อสงสัย กรุณา ติดต่อฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย ธนาคารออมสิน

A map is loading

คำนวนสินเชื่อ

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงเป็นเพียงการคำนวนการขอสินเชื่อเบื้องต้น หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อธนาคาร
บาท
บาท
%
ปี
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารที่กำหนด
0.00
บาท / เดือน
ผ่อนชำระต่อเดือน 0.00 บาท

รายได้สุทธิต่อเดือน 0.00 บาท

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควรตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้นำเสนอซื้อ

การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ 

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร และค่าธรรมเนียนต่าง ๆ

ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซื้อรายใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ