NPA

-

LPN600001

, ,
จำนวนผู้เข้าชมทรัพย์ 0 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร

ราคาขาย

8,300,000.-


รหัสทรัพย์

LPN600001

เอกสารสิทธิ

โฉนดที่ดิน 72048 , โฉนดที่ดิน 72049

ที่ตั้ง

ซ.ไม่มีชื่อ ถ.สายสันป่าฝ้าย-สันกำแพง (ทล.1147) ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ประเภทสิ่งปลูกสร้าง

หอพัก

โครงการ

-

เนื้อที่

0 ไร่ 2 งาน 38.70 ตร.ว

หน้ากว้างที่ดิน

24.00,24.00 เมตร

ความลึกของที่ดิน

21.00,20.00 เมตร

หมายเหตุ

-

ติดต่อธนาคาร

logoGSB
ธนาคารออมสิน

คำนำหน้า

สิ่งปลูกสร้าง

Picture of the author
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
หอพัก

ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ 16/4 รหัสประจำบ้าน 0 อาคารที่/หลังที่ 1 หมู่ 6

จำนวนชั้น
3

เลขที่เอกสารสิทธิ
โฉนดที่ดิน 72048, 72049

พื้นที่ใช้สอยรวม
1040.25 ตร.ม.

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง
อาคารพักอาศัย หอพักไม่เกิน 5 ชั้น (ห้องน้ำในตัว)

33
ห้องนอน
33
ห้องน้ำ
Picture of the author
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
หอพัก

ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ - รหัสประจำบ้าน 0 อาคารที่/หลังที่ 2 หมู่ 6

จำนวนชั้น
1

เลขที่เอกสารสิทธิ
โฉนดที่ดิน 72048, 72049

พื้นที่ใช้สอยรวม
375.8 ตร.ม.

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง
อาคารพักอาศัย หอพักไม่เกิน 5 ชั้น (ห้องน้ำในตัว)

13
ห้องนอน
13
ห้องน้ำ

ทำเลที่ตั้งและการเดินทาง

ข้อมูลนี้เพื่อใช้ประกอบการแสดงลักษณะรูปแปลงที่ดินร่วมกับแผนที่ google map เพื่อดูสภาพพื้นที่เท่านั้น มิใช่หลักฐานที่ใช้ในทางกฎหมาย หากมีข้อสงสัย กรุณา ติดต่อฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย ธนาคารออมสิน

A map is loading

คำนวนสินเชื่อ

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงเป็นเพียงการคำนวนการขอสินเชื่อเบื้องต้น หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อธนาคาร
บาท
บาท
%
ปี
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารที่กำหนด
0.00
บาท / เดือน
ผ่อนชำระต่อเดือน 0.00 บาท

รายได้สุทธิต่อเดือน 0.00 บาท

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควรตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้นำเสนอซื้อ

การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ 

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซื้อรายใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ