หน้าหลัก/กิจกรรม/

กิจกรรมท้้งหมด

ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ 1925 ครั้ง

งานมหกรรมบ้านธนาคาร จังหวัดชลบุรี และงาน Thailand Smart Money จังหวัดระยอง

Fri, Jun 17, 2022 - Thu, Jun 30, 2022
เวลา 00.00 - 23.59 น.
สถานที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
งานมหกรรมบ้านธนาคาร จังหวัดชลบุรี และ งาน Thailand Smart Money จังหวัดระยองพบกับทรัพย์สินรอการขายของธนาคารลดราคาพิเศษ ให้คุณได้เลือกสรรราคาพิเศษระหว่างวันที่ 17 - 30 มิถุนายน 2565 #งานมหกรรมบ้านธนาคาร จังหวัดชลบุรีวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา  เวลา 10:00 - 20:00 น.  #งาน Thailand Smart Money ครั้งที่ 5 วันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565 ณ เซ็นทรัลพลาซา ระยอง จ.ระยอง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือ ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย โทร 02-299-8000 ต่อ 155096-7 , 155100-1 หรือ 092-725-2566 , 081-922-6463
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควรตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้นำเสนอซื้อ

การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ 

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร และค่าธรรมเนียนต่าง ๆ

ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซื้อรายใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ