NPA

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

SKA610016

, ,
จำนวนผู้เข้าชมทรัพย์ 0 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร

ราคาขาย

2,025,000.-

2,700,000.-




รหัสทรัพย์

SKA610016

เอกสารสิทธิ

น.ส.3 ก. 4767

ที่ตั้ง

ถ.จุฑากาญจน์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ประเภทสิ่งปลูกสร้าง

อาคารพาณิชย์

โครงการ

-

เนื้อที่

0 ไร่ 0 งาน 20 ตร.ว

หน้ากว้างที่ดิน

4.50 เมตร

ความลึกของที่ดิน

17.80 เมตร

หมายเหตุ

-

สถานะ : เปิดขาย
ผู้จองซื้อทั้งหมด 0 คน

สิ่งปลูกสร้าง

Picture of the author
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
อาคารพาณิชย์

ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ 183/72 รหัสประจำบ้าน 0 อาคารที่/หลังที่ 1 หมู่ 1

จำนวนชั้น
2.5

เลขที่เอกสารสิทธิ
น.ส.3 ก. 4767

พื้นที่ใช้สอยรวม
219.15 ตร.ม.

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง
อาคารพาณิชย์ 2-3 ชั้น (ตึกแถว)

4
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ

คำนวนสินเชื่อ

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงเป็นเพียงการคำนวนการขอสินเชื่อเบื้องต้น หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อธนาคาร
บาท
บาท
%
ปี
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารที่กำหนด
0.00
บาท / เดือน
ผ่อนชำระต่อเดือน 0.00 บาท

รายได้สุทธิต่อเดือน 0.00 บาท

ทรัพย์ใกล้เคียง

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควรตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้นำเสนอซื้อ

การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ 

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร และค่าธรรมเนียนต่าง ๆ

ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซื้อรายใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ