NPA

ธนาดรโฮมเพลส (ซอย 1 และซอย 1/1)

UDN620022

, ,
จำนวนผู้เข้าชมทรัพย์ 0 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร

ราคาขาย

6,300,000.-
รหัสทรัพย์

UDN620022

เอกสารสิทธิ

น.ส.3 ก. 2133 , น.ส.3 ก. 2134

ที่ตั้ง

ซ.- ถ.สายเลี่ยงเมืองอุดรธานี (ทล.216) กม.1-2 ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

ประเภทสิ่งปลูกสร้าง

บ้านเดี่ยว , อื่นๆ

โครงการ

ธนาดรโฮมเพลส (ซอย 1 และซอย 1/1)

เนื้อที่

0 ไร่ 1 งาน 91 ตร.ว

หน้ากว้างที่ดิน

14.50,16.50 เมตร

ความลึกของที่ดิน

25.00,25.00 เมตร

หมายเหตุ

-

สถานะ : เปิดขาย
ผู้จองซื้อทั้งหมด 0 คน

สิ่งปลูกสร้าง

Picture of the author
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
บ้านเดี่ยว

ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ 330/14 รหัสประจำบ้าน 41010685601 อาคารที่/หลังที่ 1 หมู่ 1

จำนวนชั้น
2

เลขที่เอกสารสิทธิ
น.ส.3 ก. 2134

พื้นที่ใช้สอยรวม
226.5 ตร.ม.

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง
บ้านเดียวตึก 2-3 ชั้น

4
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
Picture of the author
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
อื่นๆ

ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ - รหัสประจำบ้าน 0 อาคารที่/หลังที่ 2 หมู่ 1

จำนวนชั้น
1

เลขที่เอกสารสิทธิ
น.ส.3 ก. 2134

พื้นที่ใช้สอยรวม
36 ตร.ม.

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง
อาคารส่วนโล่งหลังคาคลุม

Picture of the author
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
บ้านเดี่ยว

ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ - รหัสประจำบ้าน 0 อาคารที่/หลังที่ 3 หมู่ 1

จำนวนชั้น
1

เลขที่เอกสารสิทธิ
น.ส.3 ก. 2133, 2134

พื้นที่ใช้สอยรวม
53.25 ตร.ม.

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง
บ้านเดี่ยวตึกชั้นเดียว

Picture of the author
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
บ้านเดี่ยว

ที่ตั้ง
บ้านเลขที่ - รหัสประจำบ้าน 0 อาคารที่/หลังที่ 4 หมู่ -

จำนวนชั้น
2

เลขที่เอกสารสิทธิ
น.ส.3 ก. 2133

พื้นที่ใช้สอยรวม
40.9 ตร.ม.

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง
บ้านครื่งตึกครึ่งไม้

1
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ

คำนวนสินเชื่อ

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงเป็นเพียงการคำนวนการขอสินเชื่อเบื้องต้น หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อธนาคาร
บาท
บาท
%
ปี
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารที่กำหนด
0.00
บาท / เดือน
ผ่อนชำระต่อเดือน 0.00 บาท

รายได้สุทธิต่อเดือน 0.00 บาท

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควรตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้นำเสนอซื้อ

การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ 

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซื้อรายใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ