NPA

ที่ดิน

UDT630011

, ,
จำนวนผู้เข้าชมทรัพย์ 0 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร

ราคาขาย

14,150,000.-


รหัสทรัพย์

UDT630011

เอกสารสิทธิ

โฉนดที่ดิน 15348 , โฉนดที่ดิน 15349 , โฉนดที่ดิน 15350 , โฉนดที่ดิน 15351 , โฉนดที่ดิน 15352 , โฉนดที่ดิน 15353 , โฉนดที่ดิน 42730 , โฉนดที่ดิน 42731 , โฉนดที่ดิน 42732 , โฉนดที่ดิน 42733 , โฉนดที่ดิน 42734 , โฉนดที่ดิน 42735 , โฉนดที่ดิน 42736

ที่ตั้ง

ถ.ถนนสายอุตรดิตถ์-เขื่อนสิริกิติ์ (ทล.1045) ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

เนื้อที่

7 ไร่ 0 งาน 30 ตร.ว

หน้ากว้างที่ดิน

132.00 , 107.00 , 67.00 , 7.40 , 52.00 , 82.00 , 11.00 , 6.50 , 6.50 , 6.50 , 6.50 , 6.50 , 6.50 เมตร

ความลึกของที่ดิน

44.00 , 53.00 , 45.00 , 22.50 , 20.00 , 34.00 , 19.00 , 19.00 , 19.00 , 19.00 , 19.00 , 19.00 , 19.00 เมตร

หมายเหตุ

-

สถานะ : เปิดขาย
ผู้จองซื้อทั้งหมด 0 คน

ทำเลที่ตั้งและการเดินทาง

ข้อมูลนี้เพื่อใช้ประกอบการแสดงลักษณะรูปแปลงที่ดินร่วมกับแผนที่ google map เพื่อดูสภาพพื้นที่เท่านั้น มิใช่หลักฐานที่ใช้ในทางกฎหมาย หากมีข้อสงสัย กรุณา ติดต่อฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย ธนาคารออมสิน

A map is loading

คำนวนสินเชื่อ

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงเป็นเพียงการคำนวนการขอสินเชื่อเบื้องต้น หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อธนาคาร
บาท
บาท
%
ปี
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารที่กำหนด
0.00
บาท / เดือน
ผ่อนชำระต่อเดือน 0.00 บาท

รายได้สุทธิต่อเดือน 0.00 บาท

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควรตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้นำเสนอซื้อ

การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ 

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร และค่าธรรมเนียนต่าง ๆ

ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซื้อรายใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ