หน้าหลัก/ข่าวสาร และ กิจกรรม/กิจกรรม/ชื่อกิจกรรม/รายการทรัพย์ที่ร่วมรายการ/
ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ 2007 ครั้ง
ประเภททรัพย์
ทุกช่วงราคา
461201
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 74 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA620045

โฮมการ์เด้นวิลล์ - สุรนารายณ์

ราคา

2,720,000.-

3,400,000.-

บ้านเกาะ , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
461207
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 16.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA620046

-

ราคา

2,160,000.-

2,700,000.-

จอหอ , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
461221
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 18.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA620048

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,480,000.-

3,100,000.-

จอหอ , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
461239
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 73 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA620050

ทรอปิคอล ลิฟวิ่ง 1

ราคา

2,360,000.-

2,950,000.-

หนองกระทุ่ม , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
461254
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 15 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA630002

-

ราคา

1,600,000.-

2,000,000.-

หนองจะบก , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
461260
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA630003

-

ราคา

1,200,000.-

1,500,000.-

จอหอ , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
461264
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 32 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA630004

-

ราคา

672,000.-

840,000.-

ลาดบัวขาว , สีคิ้ว , นครราชสีมา
461270
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 18.70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA630005

-

ราคา

2,000,000.-

2,500,000.-

ตลาด , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
461457
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 21.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA630009

-

ราคา

2,560,000.-

3,200,000.-

จอหอ , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
461468
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA630011

-

ราคา

2,200,000.-

2,750,000.-

เมืองปัก , ปักธงชัย , นครราชสีมา
461481
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 99 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA630013

-

ราคา

560,000.-

700,000.-

โคกไทย , ปักธงชัย , นครราชสีมา
461489
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA630014

-

ราคา

1,600,000.-

2,000,000.-

โพธิ์กลาง , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
461494
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 21.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA630015

-

ราคา

1,600,000.-

2,000,000.-

หนองบัวศาลา , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
461499
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 18.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA630016

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,400,000.-

3,000,000.-

จอหอ , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
461508
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 22 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA630017

-

ราคา

4,400,000.-

5,500,000.-

ปรุใหญ่ , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
461513
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 59.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA630018

ดิไอคอน 3

ราคา

2,800,000.-

3,500,000.-

หมื่นไวย , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
461517
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 81 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA630019

-

ราคา

3,200,000.-

4,000,000.-

สุรนารี , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
461761
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 19.90 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA630022

-

ราคา

2,000,000.-

2,500,000.-

บ้านโพธิ์ , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
461764
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 60.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA630023

The First By Sirarom

ราคา

1,880,000.-

2,350,000.-

โคกสูง , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
461771
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 42.70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA630024

-

ราคา

3,760,000.-

4,700,000.-

สุรนารี , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
461776
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA630025

-

ราคา

1,360,000.-

1,700,000.-

หมื่นไวย , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
461782
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 15 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA630026

-

ราคา

2,088,000.-

2,610,000.-

สีคิ้ว , สีคิ้ว , นครราชสีมา
461792
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA630028

แสนเมือง

ราคา

1,160,000.-

1,450,000.-

บ้านโพธิ์ , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
461832
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 77 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA630033

ธารามันตราหัวทะเล

ราคา

4,021,000.-

4,900,000.-

หัวทะเล , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
462074
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 25 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA630037

-

ราคา

4,036,000.-

4,500,000.-

ในเมือง , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
462078
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 51 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA630038

พรเทวาแกรน์วิลล์

ราคา

3,200,000.-

4,000,000.-

ปรุใหญ่ , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
462085
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 62 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA630039

สมบัติวืลเลจ

ราคา

3,120,000.-

3,900,000.-

สุรนารี , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
462102
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 23 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA630043

โมเดิร์น โฮม

ราคา

1,760,000.-

2,200,000.-

หนองบัวศาลา , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
462105
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 81 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA630044

เท็นพลัส จอหอ

ราคา

4,400,000.-

5,500,000.-

จอหอ , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
591704
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 62.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA630045

-

ราคา

2,000,000.-

2,500,000.-

บ้านโพธิ์ , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
462111
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 23 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA630046

อโวกาโด วิลล่า 2

ราคา

720,000.-

900,000.-

พลับพลา , โชคชัย , นครราชสีมา
462124
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 38 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA640001

-

ราคา

524,000.-

655,000.-

โนนเพ็ด , ประทาย , นครราชสีมา
462605
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 55 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PJB5318

รวยรื่น

ราคา

247,000.-

380,000.-

นาดี , นาดี , ปราจีนบุรี
462610
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 72 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PJB5319

มารวย

ราคา

331,000.-

400,000.-

นาดี , นาดี , ปราจีนบุรี
462617
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 36 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PJB5320

รวยรื่น

ราคา

145,000.-

200,000.-

นาดี , นาดี , ปราจีนบุรี
462631
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 18 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PJB5342

ทวีทรัพย์

ราคา

361,000.-

470,000.-

เมืองเก่า , กบินทร์บุรี , ปราจีนบุรี
462641
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 18 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PJB5343

ทวีทรัพย์

ราคา

361,000.-

429,000.-

เมืองเก่า , กบินทร์บุรี , ปราจีนบุรี
462647
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

1 ไร่ 0 งาน 10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PJB5348

-

ราคา

436,000.-

670,000.-

สำพันตา , นาดี , ปราจีนบุรี
462675
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 24 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PJB5367

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

455,000.-

700,000.-

โพธิ์งาม , ประจันตคาม , ปราจีนบุรี
462682
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PJB5368

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

455,000.-

700,000.-

โพธิ์งาม , ประจันตคาม , ปราจีนบุรี
462885
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PJB5374

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

338,000.-

520,000.-

โพธิ์งาม , ประจันตคาม , ปราจีนบุรี
462947
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PJB5427

-

ราคา

847,000.-

1,000,000.-

โพธิ์งาม , ประจันตคาม , ปราจีนบุรี
462953
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 61 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PJB5430

รวยรื่น

ราคา

264,000.-

400,000.-

นาดี , นาดี , ปราจีนบุรี
463371
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 24 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NYK5309

กู๊ดวิววิลล่า

ราคา

355,000.-

400,000.-

ป่าขะ , บ้านนา , นครนายก
463406
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 22.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PJB610001

มี โมเดิร์นโฮม

ราคา

1,346,000.-

1,500,000.-

หนองกี่ , กบินทร์บุรี , ปราจีนบุรี
463425
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PJB620002

มี โมเดิร์นโฮม

ราคา

1,440,000.-

1,800,000.-

หนองกี่ , กบินทร์บุรี , ปราจีนบุรี
463434
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 44 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PJB620003

-

ราคา

400,000.-

500,000.-

ย่านรี , กบินทร์บุรี , ปราจีนบุรี
463441
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 42 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PJB620004

-

ราคา

465,000.-

520,000.-

ประจันตคาม , ประจันตคาม , ปราจีนบุรี
463449
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 27.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PJB630001

-

ราคา

2,400,000.-

3,000,000.-

ท่าตูม , ศรีมหาโพธิ , ปราจีนบุรี
463457
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 16 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PJB630002

เจ๊บ๊วย

ราคา

760,000.-

950,000.-

กบินทร์ , กบินทร์บุรี , ปราจีนบุรี
463645
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 50.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NYK610001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

788,000.-

1,050,000.-

บ้านใหญ่ , เมืองนครนายก , นครนายก
465592
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 31 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA5425

-

ราคา

454,000.-

480,000.-

รังกาใหญ่ , พิมาย , นครราชสีมา
465601
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 27.90 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA550003

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

804,000.-

900,000.-

บัวใหญ่ , บัวใหญ่ , นครราชสีมา
465626
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 37 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA560011

บ้านกลาง

ราคา

675,000.-

900,000.-

บ้านเก่า , ด่านขุนทด , นครราชสีมา
465633
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 15 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA560023

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

315,000.-

420,000.-

หนองหัวฟาน , ขามสะแกแสง , นครราชสีมา
465891
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 17 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA560035

-

ราคา

3,000,000.-

4,000,000.-

ในเมือง , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
465929
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 99 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA570017

-

ราคา

2,751,000.-

3,500,000.-

เมืองปัก , ปักธงชัย , นครราชสีมา
465934
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 7 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA570019

-

ราคา

412,000.-

530,000.-

จระเข้หิน , ครบุรี , นครราชสีมา
466250
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 3 งาน 5 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA590001

-

ราคา

3,750,000.-

5,000,000.-

ขามสมบูรณ์ , คง , นครราชสีมา
466277
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 0 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA590006

-

ราคา

3,375,000.-

4,500,000.-

จอหอ , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
466523
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 5 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA600007

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

570,000.-

760,000.-

คูขาด , คง , นครราชสีมา
466529
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA600008

แผ่นดินทอง 7

ราคา

2,475,000.-

3,300,000.-

ปรุใหญ่ , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
466538
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 63 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA600010

ถิ่นไทดี

ราคา

1,253,000.-

1,670,000.-

เมืองปัก , ปักธงชัย , นครราชสีมา
466568
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA600017

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

3,600,000.-

4,500,000.-

หมื่นไวย , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
466779
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 74 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA600018

-

ราคา

840,000.-

1,050,000.-

ขามสะแกแสง , ขามสะแกแสง , นครราชสีมา
466824
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 55 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA610003

อยู่สบาย

ราคา

1,875,000.-

2,500,000.-

หนองบัวศาลา , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
466833
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 22 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA610005

-

ราคา

696,000.-

870,000.-

ในเมือง , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
466837
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 67.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA610006

หมู่บ้านมาดามวิลเลจ

ราคา

1,600,000.-

2,000,000.-

โพธิ์กลาง , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
466851
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA610008

วรการ

ราคา

5,200,000.-

6,500,000.-

หัวทะเล , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
467085
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 65 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA610011

ลักษิกา

ราคา

2,480,000.-

3,100,000.-

ไชยมงคล , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
467088
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 22.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA610012

ชลดา ปาร์ค

ราคา

3,520,000.-

4,400,000.-

หมื่นไวย , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
467104
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 88 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA610015

โฮมการ์เด้นวิลล์-สุรนารายณ์

ราคา

4,160,000.-

5,200,000.-

บ้านเกาะ , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
467123
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 54 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA610019

วิลล่า พาร์ค

ราคา

1,760,000.-

2,200,000.-

มะเริง , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
467129
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 5 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA610020

โคกศิลา

ราคา

1,760,000.-

2,200,000.-

ธงชัยเหนือ , ปักธงชัย , นครราชสีมา
467135
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 2 งาน 76.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA610021

-

ราคา

4,000,000.-

5,000,000.-

โคกสูง , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
467141
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 21 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA610022

กรรณษณา

ราคา

360,000.-

450,000.-

โนนสูง , โนนสูง , นครราชสีมา
467153
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 94 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA620002

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,200,000.-

1,500,000.-

ธารปราสาท , โนนสูง , นครราชสีมา
467381
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 21 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA620003

กรรณษณา

ราคา

360,000.-

450,000.-

โนนสูง , โนนสูง , นครราชสีมา
467393
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 2 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA620006

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

600,000.-

750,000.-

สะแกราช , ปักธงชัย , นครราชสีมา
467404
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA620008

-

ราคา

2,160,000.-

2,700,000.-

บ้านโพธิ์ , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
467408
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA620009

-

ราคา

2,000,000.-

2,500,000.-

จอหอ , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
467416
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 35 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA620010

-

ราคา

2,000,000.-

2,500,000.-

จอหอ , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
467424
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 16.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA620011

-

ราคา

2,160,000.-

2,700,000.-

จอหอ , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
467431
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 86 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA620012

อุดมทรัพย์

ราคา

1,680,000.-

2,100,000.-

มะเริง , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
467443
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA620014

-

ราคา

4,320,000.-

5,400,000.-

โพธิ์กลาง , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
467766
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 23 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA620020

โมเดิร์นโฮม

ราคา

1,760,000.-

2,200,000.-

หนองบัวศาลา , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
467772
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 24.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA620021

โครงการเดอะการ์เด้น วิลล่า 2

ราคา

2,160,000.-

2,700,000.-

สุรนารี , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
467777
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA620022

โฮมการเด้นวิลล์ สระครก

ราคา

2,560,000.-

3,200,000.-

จอหอ , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
467785
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 2 งาน 31 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA620023

-

ราคา

3,600,000.-

4,500,000.-

หนองพลวง , จักราช , นครราชสีมา
467799
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 24 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA620025

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,040,000.-

1,300,000.-

เมืองปัก , ปักธงชัย , นครราชสีมา
467806
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA620026

เดอะทัชทาวน์โฮม

ราคา

1,656,000.-

2,070,000.-

หัวทะเล , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
468183
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 92 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA620031

เดอะเฮ้าส์โอโซเนีย

ราคา

3,600,000.-

4,500,000.-

สุรนารี , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
468204
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

3 ไร่ 2 งาน 50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA620034

-

ราคา

10,975,000.-

13,500,000.-

โคกกรวด , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
468209
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 56 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA620035

สุรานารีวิลล์-บ้านเกาะ

ราคา

2,800,000.-

3,500,000.-

ตลาด , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
468220
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 52 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA620037

-

ราคา

3,680,000.-

4,600,000.-

สุรนารี , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
468235
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 41.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA620039

เดอะการ์เด้นท์วิลล่า 2

ราคา

1,600,000.-

2,000,000.-

สุรนารี , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
468242
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 22 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA620040

โมเดิร์นโฮม

ราคา

1,760,000.-

2,200,000.-

หนองบัวศาลา , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
603227
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 0 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA640049

อิเลฟเว่นเฮ้าส์

ราคา

2,400,000.-

3,000,000.-

หัวทะเล , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
610134
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 56.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA640050

-

ราคา

1,280,000.-

1,600,000.-

บ้านโพธิ์ , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
520396
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 15 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA640018

-

ราคา

398,000.-

445,000.-

โชคชัย , โชคชัย , นครราชสีมา
516811
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 25.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA640022

-

ราคา

1,576,000.-

1,970,000.-

สุรนารี , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
516814
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 64.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA640023

รุ่งนิรันดร์เอ็กคลูซีพ 5

ราคา

2,240,000.-

2,800,000.-

สุรนารี , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
516826
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 17 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA640024

โครงการไอสแควร์

ราคา

3,200,000.-

4,000,000.-

จอหอ , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
483558
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 29 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA640017

บึงทะเล

ราคา

1,000,000.-

1,250,000.-

หัวทะเล , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
483788
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 50.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA640008

เดอะการ์เด้นวิลล่า คอร์ทยาร์ด

ราคา

1,532,000.-

1,890,000.-

โคกสูง , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
483798
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 34.90 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA640010

-

ราคา

2,320,000.-

2,900,000.-

สุรนารี , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
483814
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 23.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA640014

-

ราคา

1,760,000.-

2,200,000.-

โพธิ์กลาง , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
483827
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 25.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA640016

โยเฮ้าส์

ราคา

1,032,000.-

1,290,000.-

หัวทะเล , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
591840
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 41 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PJB640001

โพธิ์ทองวิลล์

ราคา

600,000.-

750,000.-

หนองโพรง , ศรีมหาโพธิ , ปราจีนบุรี
516839
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 86 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA640029

หมู่บ้านโฮมการ์เด้นวิลล์ (สามยอด 1)

ราคา

2,781,000.-

3,400,000.-

สุรนารี , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
613629
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 32 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA640031

ประวรรณดา

ราคา

1,286,000.-

1,450,000.-

โพธิ์กลาง , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
544893
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 74 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA640032

หมู่บ้านอาศัยสุข

ราคา

1,840,000.-

2,300,000.-

หมื่นไวย , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
485015
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

1 ไร่ 1 งาน 76 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKW630001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,424,000.-

1,780,000.-

คลองหินปูน , วังน้ำเย็น , สระแก้ว
592143
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 38.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKW630002

ศูนย์การค้าอินโดจีน

ราคา

6,880,000.-

8,600,000.-

ป่าไร่ , อรัญประเทศ , สระแก้ว
485370
Special-icon

ที่ดิน

2 ไร่ 1 งาน 53 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NYK590002

-

ราคา

3,225,000.-

4,300,000.-

บ้านใหญ่ , เมืองนครนายก , นครนายก
485507
Special-icon

ที่ดิน

8 ไร่ 0 งาน 0 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA600015

ที่ดิน

ราคา

2,560,000.-

3,200,000.-

ทัพรั้ง , พระทองคำ , นครราชสีมา
485553
Special-icon

ที่ดิน

4 ไร่ 0 งาน 0 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA620005

ที่ดิน

ราคา

1,920,000.-

2,400,000.-

ใหม่ , โนนสูง , นครราชสีมา
485558
Special-icon

ที่ดิน

21 ไร่ 2 งาน 15 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA620018

-

ราคา

5,920,000.-

7,400,000.-

ทัพรั้ง , พระทองคำ , นครราชสีมา
485564
Special-icon

ที่ดิน

24 ไร่ 0 งาน 38 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA620019

ที่ดิน

ราคา

6,960,000.-

8,700,000.-

ทัพรั้ง , พระทองคำ , นครราชสีมา

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควรตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้นำเสนอซื้อ

การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ 

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร และค่าธรรมเนียนต่าง ๆ

ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซื้อรายใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ