หน้าหลัก/ข่าวสาร และ กิจกรรม/กิจกรรม/ชื่อกิจกรรม/รายการทรัพย์ที่ร่วมรายการ/
ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ 1263 ครั้ง
ประเภททรัพย์
ทุกช่วงราคา
465033

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 22.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT5418

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

700,000.-

ขนอม , ขนอม , นครศรีธรรมราช
465038

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 48 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT560001

-

ราคา

430,000.-

นากะชะ , ฉวาง , นครศรีธรรมราช
465046

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 92 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT590002

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,100,000.-

บ้านลำนาว , บางขัน , นครศรีธรรมราช
465342

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 23.90 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT600002

-

ราคา

1,140,000.-

หัวไทร , หัวไทร , นครศรีธรรมราช
465355

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 76.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT600007

-

ราคา

900,000.-

นาโพธิ์ , ทุ่งสง , นครศรีธรรมราช
465441

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 46.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : STN570001

-

ราคา

1,030,000.-

คลองขุด , เมืองสตูล , สตูล
465445

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 27.70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : STN620002

-

ราคา

2,750,000.-

พิมาน , เมืองสตูล , สตูล
465451

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 26.70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : STN620003

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,900,000.-

พิมาน , เมืองสตูล , สตูล
465460

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 29.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : STN620004

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,250,000.-

พิมาน , เมืองสตูล , สตูล
465479

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 28.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : STN630001

-

ราคา

1,850,000.-

พิมาน , เมืองสตูล , สตูล
465487

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 1 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT610008

-

ราคา

1,100,000.-

ท่ายาง , ทุ่งใหญ่ , นครศรีธรรมราช
465511

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 26.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT610013

เพชรเรือนทอง

ราคา

2,500,000.-

บ้านลำนาว , บางขัน , นครศรีธรรมราช
465527

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 34.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT610016

-

ราคา

1,050,000.-

ปากแพรก , ทุ่งสง , นครศรีธรรมราช
465539

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 13.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT610018

-

ราคา

3,900,000.-

ในเมือง , เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช
465552

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 31.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT620002

ทวีสุข

ราคา

1,800,000.-

ชะมาย , ทุ่งสง , นครศรีธรรมราช
465720

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 25 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : STN630002

-

ราคา

2,550,000.-

คลองขุด , เมืองสตูล , สตูล
465725

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 38.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : STN630003

-

ราคา

1,300,000.-

กำแพง , ละงู , สตูล
465797

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 13.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT620005

-

ราคา

3,900,000.-

ในเมือง , เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช
465820

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

1 ไร่ 0 งาน 24.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT620009

บ้านนาทราย

ราคา

3,570,000.-

นาทราย , เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช
465848

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 22.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT620014

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,400,000.-

ขนอม , ขนอม , นครศรีธรรมราช
465853

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 22.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT620015

บิ๊กเลิฟ อ้อมค่าย

ราคา

2,200,000.-

ปากพูน , เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช
466032

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 18.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT620018

ศิรินคร ซิตี้ คอมเพล็กซ์

ราคา

2,900,000.-

ชะมาย , ทุ่งสง , นครศรีธรรมราช
466088

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 16.90 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT620028

อาภาสิริ

ราคา

3,950,000.-

ท่าวัง , เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช
466105

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 16.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT620031

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,700,000.-

โพธิ์เสด็จ , เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช
466416

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

3 ไร่ 1 งาน 35 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT630003

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

10,780,000.-

ขนอม , ขนอม , นครศรีธรรมราช
466626

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 16 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT5204

-

ราคา

250,000.-

คลองกระบือ , ปากพนัง , นครศรีธรรมราช
466660

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 22.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT630013

กลางเมือง สะพานยาว - ชลประทาน

ราคา

2,700,000.-

นาเคียน , เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช
466861

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 19 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT5211

ไม้หลาการ์เด้นท์

ราคา

180,000.-

หินตก , ร่อนพิบูลย์ , นครศรีธรรมราช
466866

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 19 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT5212

ไม้หลาการ์เด้นท์

ราคา

180,000.-

หินตก , ร่อนพิบูลย์ , นครศรีธรรมราช
466873

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT5213

-

ราคา

450,000.-

ปากพนังฝั่งตะวันตก , ปากพนัง , นครศรีธรรมราช
466877

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 19 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT5316

ไม้หลาการ์เด้นท์

ราคา

210,000.-

หินตก , ร่อนพิบูลย์ , นครศรีธรรมราช
466879

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 19 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT5317

ไม้หลาการ์เด้นท์

ราคา

210,000.-

หินตก , ร่อนพิบูลย์ , นครศรีธรรมราช
466899

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 23 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT5402

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,000,000.-

ไม้เรียง , ฉวาง , นครศรีธรรมราช
466909

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 35.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT5411

-

ราคา

550,000.-

ปากพนัง , ปากพนัง , นครศรีธรรมราช
466917

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 22.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT5416

-

ราคา

750,000.-

ขนอม , ขนอม , นครศรีธรรมราช
466924

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 36 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : TRG620001

ท่าจีนริเวอร์ไซด์

ราคา

4,500,000.-

บางรัก , เมืองตรัง , ตรัง
517351

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 41 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT640004

-

ราคา

1,330,000.-

ท้องเนียน , ขนอม , นครศรีธรรมราช
467163

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 50.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : TRG620002

ชุมชนบ้านเพิ่มพูนทรัพย์

ราคา

1,500,000.-

ทุ่งยาว , ปะเหลียน , ตรัง
467168

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 77.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : TRG620003

บ้านหนองสมาน

ราคา

800,000.-

หาดสำราญ , หาดสำราญ , ตรัง
467172

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 22.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : TRG620004

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,700,000.-

บ้านโพธิ์ , เมืองตรัง , ตรัง
467225

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 43.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : TRG630007

ว.แลนด์เฮ้าส์ โครงการ 3

ราคา

2,500,000.-

บ้านควน , เมืองตรัง , ตรัง
467252

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 59.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : TRG590001

-

ราคา

830,000.-

สุโสะ , ปะเหลียน , ตรัง
467323

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 51.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA610002

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

4,300,000.-

ท่าข้าม , หาดใหญ่ , สงขลา
470743

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 28 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI560004

-

ราคา

6,000,000.-

เกาะลันตาใหญ่ , เกาะลันตา , กระบี่
470749

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 64 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI570001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

570,000.-

เกาะกลาง , เกาะลันตา , กระบี่
470756

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 28.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI580002

พูลศิริ คาซ่า ซิตี้

ราคา

4,900,000.-

ปากน้ำ , เมืองกระบี่ , กระบี่
470767

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 96 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI580004

-

ราคา

4,650,000.-

ลำทับ , ลำทับ , กระบี่
470776

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 21 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI590002

-

ราคา

2,000,000.-

ปลายพระยา , ปลายพระยา , กระบี่
471072

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 81 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI590005

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

3,000,000.-

เขาพนม , เขาพนม , กระบี่
471913

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 18 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI600053

เควิลเลจ 1

ราคา

1,900,000.-

ทับปริก , เมืองกระบี่ , กระบี่
471942

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 76 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI610001

-

ราคา

1,200,000.-

เกาะกลาง , เกาะลันตา , กระบี่
472206

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 82 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI610006

-

ราคา

3,250,000.-

กระบี่ใหญ่ , เมืองกระบี่ , กระบี่
472237

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 87 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI610012

-

ราคา

1,600,000.-

คลองพน , คลองท่อม , กระบี่
472247

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 25 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI610013

-

ราคา

780,000.-

เหนือคลอง , เหนือคลอง , กระบี่
472259

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 65.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI610015

-

ราคา

940,000.-

คลองขนาน , เหนือคลอง , กระบี่
472266

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 24.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI610016

-

ราคา

485,000.-

ปกาสัย , เหนือคลอง , กระบี่
472272

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 31 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI610017

-

ราคา

1,200,000.-

คลองท่อมใต้ , คลองท่อม , กระบี่
472276

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 29 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI610018

-

ราคา

5,500,000.-

เกาะลันตาใหญ่ , เกาะลันตา , กระบี่
472466

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 59.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI610019

-

ราคา

2,800,000.-

ลำทับ , ลำทับ , กระบี่
472470

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI610020

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

6,200,000.-

เขาพนม , เขาพนม , กระบี่
472481

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 62 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI620001

โคกเเซะ

ราคา

1,300,000.-

คีรีวง , ปลายพระยา , กระบี่
472492

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 22 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI620003

-

ราคา

2,000,000.-

ปลายพระยา , ปลายพระยา , กระบี่
472506

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 46.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI620005

หมู่บ้านโมเดิร์นแกรนด์

ราคา

3,200,000.-

เขาพนม , เขาพนม , กระบี่
472512

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 59.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI620006

ศรีอรัญวิไล1

ราคา

2,500,000.-

เขาพนม , เขาพนม , กระบี่
472532

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 79.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI620009

ปลายพระยาวิลล่า

ราคา

1,300,000.-

ปลายพระยา , ปลายพระยา , กระบี่
472668

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 52 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI630001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

3,500,000.-

ลำทับ , ลำทับ , กระบี่
472682

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 28.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI630004

เดอะแกรนด์ซิตี้พาร์ค

ราคา

4,000,000.-

กระบี่ใหญ่ , เมืองกระบี่ , กระบี่
472947

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 45 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI630011

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

443,000.-

คลองขนาน , เหนือคลอง , กระบี่
472960

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 3 งาน 52 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI630013

-

ราคา

3,300,000.-

พรุดินนา , คลองท่อม , กระบี่
472964

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 88 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI630014

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,000,000.-

ลำทับ , ลำทับ , กระบี่
472984

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 24.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI630018

ทิวเขา

ราคา

1,400,000.-

กระบี่น้อย , เมืองกระบี่ , กระบี่
472989

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 86.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI640001

-

ราคา

1,500,000.-

ลำทับ , ลำทับ , กระบี่
473001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 44 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI640003

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

3,900,000.-

ปลายพระยา , ปลายพระยา , กระบี่
473005

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 38.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI640004

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,400,000.-

พรุดินนา , คลองท่อม , กระบี่
623672

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SNI640004

-

ราคา

2,500,000.-

ชัยบุรี , ชัยบุรี , สุราษฎร์ธานี
476219

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 92 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG5307

-

ราคา

700,000.-

ดอนประดู่ , ปากพะยูน , พัทลุง
476252

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 95 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG5315

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

450,000.-

คลองทรายขาว , กงหรา , พัทลุง
476263

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 87.90 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG5412

-

ราคา

1,200,000.-

ตะโหมด , ตะโหมด , พัทลุง
476519

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 57.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG570002

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

735,000.-

ตะโหมด , ตะโหมด , พัทลุง
476535

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 8.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG570007

-

ราคา

900,000.-

ป่าบอน , ป่าบอน , พัทลุง
476548

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 33.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG580003

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

730,000.-

แม่ขรี , ตะโหมด , พัทลุง
476555

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 61.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG580004

-

ราคา

1,350,000.-

โคกทราย , ป่าบอน , พัทลุง
476563

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 64.90 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG580005

-

ราคา

580,000.-

ตะโหมด , ตะโหมด , พัทลุง
476566

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 3 งาน 42.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG580006

-

ราคา

1,350,000.-

คลองเฉลิม , กงหรา , พัทลุง
476907

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 25 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG600004

-

ราคา

525,000.-

หานโพธิ์ , เขาชัยสน , พัทลุง
476919

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG600008

-

ราคา

2,300,000.-

คูหาสวรรค์ , เมืองพัทลุง , พัทลุง
476925

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 34 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG600009

-

ราคา

900,000.-

พนางตุง , ควนขนุน , พัทลุง
476973

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 23.90 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG600016

-

ราคา

1,360,000.-

ปากพะยูน , ปากพะยูน , พัทลุง
477240

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG610003

-

ราคา

2,200,000.-

ควนมะพร้าว , เมืองพัทลุง , พัทลุง
477256

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

1 ไร่ 3 งาน 12 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG610005

-

ราคา

2,800,000.-

ป่าบอน , ป่าบอน , พัทลุง
477264

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 24.70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG610006

สิริณ

ราคา

2,250,000.-

พญาขัน , เมืองพัทลุง , พัทลุง
477273

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 26.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG610008

ภูเบศพลัส

ราคา

2,700,000.-

เขาเจียก , เมืองพัทลุง , พัทลุง
477278

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG610009

ภูเบศพลัส

ราคา

2,500,000.-

เขาเจียก , เมืองพัทลุง , พัทลุง
477283

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG610010

ภูเบศพลัส

ราคา

2,500,000.-

เขาเจียก , เมืองพัทลุง , พัทลุง
477288

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 23.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG610011

ภูเบศพลัส

ราคา

2,600,000.-

เขาเจียก , เมืองพัทลุง , พัทลุง
477316

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG610015

ชมจันทร์

ราคา

2,200,000.-

บ้านพร้าว , ป่าพะยอม , พัทลุง
477583

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 21 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG610019

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,500,000.-

ท่ามะเดื่อ , บางแก้ว , พัทลุง
477609

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 21 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG620001

-

ราคา

2,500,000.-

ท่ามะเดื่อ , บางแก้ว , พัทลุง
477625

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 24 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG620004

-

ราคา

2,500,000.-

ท่ามะเดื่อ , บางแก้ว , พัทลุง
477919

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 18 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG620010

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,100,000.-

แม่ขรี , ตะโหมด , พัทลุง
477926

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 18 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG620011

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,100,000.-

แม่ขรี , ตะโหมด , พัทลุง
477936

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

3 ไร่ 0 งาน 3.90 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG620012

-

ราคา

2,600,000.-

บ้านพร้าว , ป่าพะยอม , พัทลุง
477943

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 46.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG620013

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

3,000,000.-

ท่ามิหรำ , เมืองพัทลุง , พัทลุง
477985

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 39.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG630002

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,600,000.-

ท่ามะเดื่อ , บางแก้ว , พัทลุง
478044

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 26 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG630005

-

ราคา

2,100,000.-

เขาชัยสน , เขาชัยสน , พัทลุง
478057

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 89.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG630007

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

3,700,000.-

คูหาสวรรค์ , เมืองพัทลุง , พัทลุง
478064

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 3 งาน 5.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG630008

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,620,000.-

คลองเฉลิม , กงหรา , พัทลุง
612699

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 51.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT640012

-

ราคา

1,250,000.-

ที่วัง , ทุ่งสง , นครศรีธรรมราช
564235

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 25 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI640012

-

ราคา

1,450,000.-

เหนือคลอง , เหนือคลอง , กระบี่
606421

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 2 งาน 92.90 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT640013

-

ราคา

4,160,000.-

หัวไทร , หัวไทร , นครศรีธรรมราช
484397

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 44 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI640006

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,500,000.-

ปลายพระยา , ปลายพระยา , กระบี่
484401

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 44 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI640007

หาดถั่ว

ราคา

2,500,000.-

ปลายพระยา , ปลายพระยา , กระบี่
484416

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 47.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI640010

ชุมชนศาลเจ้าเเม่

ราคา

2,800,000.-

เขาพนม , เขาพนม , กระบี่
484421

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 63.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT640007

สุวรรณภูมิ

ราคา

3,200,000.-

ปากพูน , เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช
517389

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 28.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT640010

ลานสกา COMPLEX

ราคา

3,700,000.-

เขาแก้ว , ลานสกา , นครศรีธรรมราช
544651

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 2.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI640016

-

ราคา

920,000.-

เขาดิน , เขาพนม , กระบี่
517458

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 36.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : TRG640002

มณีวรรณ

ราคา

1,950,000.-

บ้านโพธิ์ , เมืองตรัง , ตรัง
516471

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 17.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : TRG640004

S-ONE AVENUE

ราคา

5,500,000.-

ทับเที่ยง , เมืองตรัง , ตรัง
485466

ที่ดิน

0 ไร่ 2 งาน 35.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NRT610007

-

ราคา

940,000.-

วังหิน , บางขัน , นครศรีธรรมราช
485686

ที่ดิน

4 ไร่ 3 งาน 8 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI600054

ปากลาว

ราคา

3,100,000.-

นาเหนือ , อ่าวลึก , กระบี่
485691

ที่ดิน

0 ไร่ 0 งาน 66.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI610004

-

ราคา

530,000.-

เหนือคลอง , เหนือคลอง , กระบี่
485748

ที่ดิน

0 ไร่ 1 งาน 59.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI630007

ที่ดิน

ราคา

950,000.-

เขาพนม , เขาพนม , กระบี่
485753

ที่ดิน

0 ไร่ 1 งาน 60.70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI630008

ที่ดิน

ราคา

950,000.-

เขาพนม , เขาพนม , กระบี่
485939

ที่ดิน

0 ไร่ 2 งาน 77.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG620019

-

ราคา

560,000.-

บ้านพร้าว , ป่าพะยอม , พัทลุง

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควรตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้นำเสนอซื้อ

การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ 

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซื้อรายใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ