หน้าหลัก/ข่าวสาร และ กิจกรรม/กิจกรรม/ชื่อกิจกรรม/รายการทรัพย์ที่ร่วมรายการ/
ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ 1125 ครั้ง
ประเภททรัพย์
ทุกช่วงราคา
457554

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 91 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN610001

กลางเมือง 5

ราคา

3,300,000.-

นาดี , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
457569

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN610003

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

760,000.-

หมากแข้ง , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
457575

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN610004

-

ราคา

760,000.-

หมากแข้ง , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
457714

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 2 งาน 70.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN610005

บ้านแวง

ราคา

2,550,000.-

หมูม่น , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
457727

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 71 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN610007

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,700,000.-

เมืองเพีย , กุดจับ , อุดรธานี
457733

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN610008

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,200,000.-

บ้านธาตุ , เพ็ญ , อุดรธานี
457740

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 92 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN610009

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

4,000,000.-

หนองบัว , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
457760

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 2 งาน 90.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN610012

บ้านแวง

ราคา

3,000,000.-

หมูม่น , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
457770

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 25.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620002

-

ราคา

420,000.-

บ้านเลื่อม , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
457777

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 24 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620004

-

ราคา

950,000.-

หมากหญ้า , หนองวัวซอ , อุดรธานี
457781

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

1 ไร่ 2 งาน 33 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620005

คำเจริญ

ราคา

1,760,000.-

พันดอน , กุมภวาปี , อุดรธานี
457942

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 17.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620007

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

3,200,000.-

หมากแข้ง , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
457949

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 2 งาน 0 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620008

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

3,350,000.-

นาดี , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
457975

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 91.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620011

พลินวิลล์

ราคา

3,600,000.-

บ้านเลื่อม , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
457983

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 76.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620012

ศรีธานี

ราคา

3,150,000.-

หมูม่น , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
458011

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 16 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620019

หนองแวงโคก

ราคา

2,200,000.-

วังสามหมอ , วังสามหมอ , อุดรธานี
458126

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 91 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620022

ธนาดรโฮมเพลส (ซอย 1 และซอย 1/1)

ราคา

6,300,000.-

บ้านจั่น , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
458138

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 92 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620023

หรรษา

ราคา

3,200,000.-

บ้านเลื่อม , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
458146

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620024

สวรรยาพาวิลเลี่ยน

ราคา

5,300,000.-

หนองบัว , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
458159

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 31.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620026

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

5,900,000.-

สามพร้าว , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
458175

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 88 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620029

อิศรา

ราคา

3,500,000.-

หมูม่น , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
458182

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 52.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620030

สิทธารมย์

ราคา

4,200,000.-

หนองขอนกว้าง , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
458190

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 2 งาน 43 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620031

ผักตบ

ราคา

1,030,000.-

ผักตบ , หนองหาน , อุดรธานี
458193

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 28 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620032

-

ราคา

2,100,000.-

นางัว , น้ำโสม , อุดรธานี
458201

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 67.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620033

เดอะไพรเวท พาร์ควิลล์

ราคา

3,150,000.-

หนองบัว , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
458235

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 2 งาน 30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : BKN610002

บ้านดอนอุดม

ราคา

4,800,000.-

โนนสมบูรณ์ , เมืองบึงกาฬ , บึงกาฬ
458244

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 82.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : BKN620001

คาวบอยแกรนด์โฮม

ราคา

4,800,000.-

บึงกาฬ , เมืองบึงกาฬ , บึงกาฬ
458270

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : BKN620004

บ้านเซกาใต้

ราคา

700,000.-

เซกา , เซกา , บึงกาฬ
458277

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 92 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : BKN620005

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,200,000.-

ซาง , เซกา , บึงกาฬ
458283

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 2 งาน 40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : BKN620006

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

900,000.-

ซาง , เซกา , บึงกาฬ
458288

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 82.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : BKN620008

เดอะมาสเตอร์

ราคา

4,700,000.-

บึงกาฬ , เมืองบึงกาฬ , บึงกาฬ
458369

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620040

โชคทวีคูณ

ราคา

1,450,000.-

บ้านจั่น , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
458382

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 32 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620043

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

940,000.-

เชียงพิณ , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
458404

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 57 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620046

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,000,000.-

หมากแข้ง , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
458429

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 25 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : BKN630003

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,500,000.-

วิศิษฐ์ , เมืองบึงกาฬ , บึงกาฬ
458446

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 27 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : BKN640001

โนนสวาท

ราคา

657,000.-

วังชมภู , พรเจริญ , บึงกาฬ
516954

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 23.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : BKN640002

-

ราคา

2,300,000.-

วิศิษฐ์ , เมืองบึงกาฬ , บึงกาฬ
458879

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 23 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620047

-

ราคา

490,000.-

บ้านจั่น , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
458895

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 56.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620049

ณ สามพร้าว

ราคา

2,660,000.-

สามพร้าว , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
458903

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 25.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620050

เมืองงามแสนสิริ

ราคา

1,750,000.-

กุมภวาปี , กุมภวาปี , อุดรธานี
458912

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 48.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620052

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

9,350,000.-

หมากแข้ง , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
459101

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620057

สุขเกษม

ราคา

1,800,000.-

หนองนาคำ , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
459109

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620058

โครงการหมู่บ้านสุขเกษม 1

ราคา

1,400,000.-

หนองนาคำ , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
459117

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

1 ไร่ 2 งาน 76 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN630001

หนองสะหนาย

ราคา

4,100,000.-

หนองไผ่ , หนองหาน , อุดรธานี
459135

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 70.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN630004

สิริน ลิฟวิ่ง

ราคา

4,350,000.-

หนองนาคำ , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
459156

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 24.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN630008

กฤษณา อาณาบุรี

ราคา

2,200,000.-

สามพร้าว , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
459164

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 32.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN630009

ประภาวิลล์

ราคา

4,500,000.-

สามพร้าว , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
459170

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 32 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN630010

บ้านนาทราย

ราคา

1,720,000.-

หนองบัว , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
459326

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 3 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN580005

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,300,000.-

กุมภวาปี , กุมภวาปี , อุดรธานี
459332

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 33.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN630012

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,600,000.-

หมากแข้ง , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
459359

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 90 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN630016

ซินเนอรี่ วิว

ราคา

3,000,000.-

หมูม่น , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
459373

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

1 ไร่ 0 งาน 17 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN630019

ศรีสำราญ

ราคา

7,300,000.-

นางัว , น้ำโสม , อุดรธานี
459376

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 17.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN630020

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,000,000.-

หมากแข้ง , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
459383

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 66.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN630021

โครงการโมเดิร์น วิลล์

ราคา

4,850,000.-

สามพร้าว , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
459395

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 14.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN630023

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,700,000.-

หนองนาคำ , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
459515

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 93 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN630025

บ้านม่วง

ราคา

1,430,000.-

นาพู่ , เพ็ญ , อุดรธานี
459523

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 26.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN640001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

3,500,000.-

หมูม่น , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
461185

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 2 งาน 8 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NPM640002

-

ราคา

2,215,000.-

นาแก , นาแก , นครพนม
465083

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 18 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NKI5406

บ้านโนนสวรรค์

ราคา

300,000.-

รัตนวาปี , รัตนวาปี , หนองคาย
465110

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 93 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NKI590001

นฤมล 2

ราคา

1,850,000.-

โพธิ์ชัย , เมืองหนองคาย , หนองคาย
465124

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

1 ไร่ 3 งาน 87 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NKI610001

-

ราคา

2,500,000.-

น้ำโมง , ท่าบ่อ , หนองคาย
465242

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 63.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NKI620001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

10,000,000.-

มีชัย , เมืองหนองคาย , หนองคาย
465286

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 18 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NKI630003

บ้านโนนสวรรค์

ราคา

300,000.-

รัตนวาปี , รัตนวาปี , หนองคาย
466010

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 3 งาน 25.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NPM5303

บ้านโหนโห่

ราคา

597,000.-

พนอม , ท่าอุเทน , นครพนม
466023

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

1 ไร่ 1 งาน 21 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NPM570002

บ้านดงมะเอก

ราคา

3,500,000.-

โพนทอง , เรณูนคร , นครพนม
466305

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 58.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NPM620002

-

ราคา

1,450,000.-

โพนทอง , เรณูนคร , นครพนม
466309

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 19 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NPM630001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

820,000.-

หนองสังข์ , นาแก , นครพนม
466324

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 51 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NPU570001

-

ราคา

400,000.-

หันนางาม , ศรีบุญเรือง , หนองบัวลำภู
466331

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 83 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NPU570003

-

ราคา

920,000.-

เมืองใหม่ , ศรีบุญเรือง , หนองบัวลำภู
466339

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NPU580002

-

ราคา

740,000.-

หันนางาม , ศรีบุญเรือง , หนองบัวลำภู
466589

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NPU610006

-

ราคา

850,000.-

หันนางาม , ศรีบุญเรือง , หนองบัวลำภู
466593

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 3 งาน 79 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NPU610007

-

ราคา

1,250,000.-

หันนางาม , ศรีบุญเรือง , หนองบัวลำภู
466619

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

1 ไร่ 1 งาน 43 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NPU630003

โนนนาใหม่

ราคา

2,252,000.-

โนนสะอาด , ศรีบุญเรือง , หนองบัวลำภู
468653

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 84 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN5406

ชุมชนบ้านอีหลุง

ราคา

700,000.-

เชียงยืน , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
468666

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 37 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN560001

บ้านนาแอง

ราคา

720,000.-

นิคมสงเคราะห์ , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
468698

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 65 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN570001

ดอนภู่

ราคา

650,000.-

หนองนาคำ , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
468718

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 2 งาน 66 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN570014

บ่อน้อยพัฒนา

ราคา

500,000.-

เชียงยืน , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
468985

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 77 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN580003

พนาริน พาร์ค

ราคา

2,850,000.-

กุดสระ , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
468992

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 2 งาน 18 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN580006

ชุมชนบ้านผากลางนา

ราคา

760,000.-

สามัคคี , น้ำโสม , อุดรธานี
468999

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 87 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN580007

-

ราคา

720,000.-

วังสามหมอ , วังสามหมอ , อุดรธานี
469004

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 93 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN580008

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

480,000.-

ทุ่งฝน , ทุ่งฝน , อุดรธานี
469019

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 55.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN590003

บ้านนาคูณ

ราคา

2,000,000.-

วังสามหมอ , วังสามหมอ , อุดรธานี
469046

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

19 ไร่ 0 งาน 90 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN600004

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

10,700,000.-

หายโศก , บ้านผือ , อุดรธานี
469302

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN600005

ชลภัทร 2

ราคา

1,200,000.-

บ้านผือ , บ้านผือ , อุดรธานี
469309

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN600006

-

ราคา

1,020,000.-

หนองหัวคู , บ้านผือ , อุดรธานี
469316

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 49.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN600007

โพนบก

ราคา

9,000,000.-

หมากแข้ง , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
469337

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 62.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN600011

กฤษณา ประภาวิลล์

ราคา

2,950,000.-

สามพร้าว , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
469341

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 68 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN600012

ชุมชนบ้านผากลางนา

ราคา

380,000.-

สามัคคี , น้ำโสม , อุดรธานี
469346

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 76 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN600013

ศรีธานี

ราคา

4,700,000.-

หมูม่น , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
633765

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 17.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN560012

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

650,000.-

เมืองเก่า , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
475819

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : BKN620007

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

700,000.-

เซกา , เซกา , บึงกาฬ
480559

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 81 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : LEI630003

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

520,000.-

หนองหญ้าปล้อง , วังสะพุง , เลย
516939

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 75 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN640005

เดอะริช บ้านเลื่อม

ราคา

2,590,000.-

บ้านเลื่อม , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
484676

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 98.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKN600003

ดอนสวรรค์

ราคา

640,000.-

วานรนิวาส , วานรนิวาส , สกลนคร
484685

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

1 ไร่ 0 งาน 0 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKN600005

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

4,500,000.-

กุสุมาลย์ , กุสุมาลย์ , สกลนคร
484689

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 3 งาน 7 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKN600006

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,500,000.-

วาใหญ่ , อากาศอำนวย , สกลนคร
484694

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 35.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKN610003

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

7,000,000.-

ธาตุเชิงชุม , เมืองสกลนคร , สกลนคร
484702

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 65.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKN620002

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,400,000.-

พังโคน , พังโคน , สกลนคร
484730

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

1 ไร่ 3 งาน 5 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKN640001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,960,000.-

ม่วงไข่ , พังโคน , สกลนคร
485228

ที่ดิน

0 ไร่ 2 งาน 22 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620054

กฤษณาบ้านเลื่อม

ราคา

2,775,000.-

บ้านเลื่อม , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
485236

ที่ดิน

0 ไร่ 1 งาน 0 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620055

กฤษณาบ้านเลื่อม

ราคา

1,250,000.-

บ้านเลื่อม , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
485248

ที่ดิน

0 ไร่ 0 งาน 86.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620056

กฤษณาบ้านเลื่อม

ราคา

1,100,000.-

บ้านเลื่อม , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
485263

ที่ดิน

4 ไร่ 1 งาน 92 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN630018

น้ำโสม

ราคา

8,000,000.-

นางัว , น้ำโสม , อุดรธานี
485533

ที่ดิน

6 ไร่ 0 งาน 63 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NPU630004

-

ราคา

2,470,000.-

กุดดินจี่ , นากลาง , หนองบัวลำภู
485540

ที่ดิน

2 ไร่ 0 งาน 0 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NPU630005

หนองแวงงิ้วตาก

ราคา

780,000.-

โนนสัง , โนนสัง , หนองบัวลำภู
485834

ที่ดิน

0 ไร่ 0 งาน 63 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN630015

ที่ดิน

ราคา

2,205,000.-

ศิลา , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
486258

ที่ดิน

4 ไร่ 1 งาน 0 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKN610004

ที่ดิน

ราคา

1,870,000.-

สว่างแดนดิน , สว่างแดนดิน , สกลนคร

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควรตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้นำเสนอซื้อ

การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ 

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซื้อรายใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ