หน้าหลัก/ข่าวสาร และ กิจกรรม/กิจกรรม/ชื่อกิจกรรม/รายการทรัพย์ที่ร่วมรายการ/
ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ 1719 ครั้ง
ประเภททรัพย์
ทุกช่วงราคา
454700

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : KKN620001

ซิตี้พาร์ค

ราคา

1,300,000.-

ในเมือง , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
591474

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 2 งาน 0 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN640009

หนองเรือ เมืองใหม่

ราคา

1,370,000.-

กุดกว้าง , หนองเรือ , ขอนแก่น
468367

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 59 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RET560003

สว่าง

ราคา

400,000.-

สว่าง , โพนทอง , ร้อยเอ็ด
468389

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 2 งาน 0 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RET570001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,900,000.-

หนองพอก , หนองพอก , ร้อยเอ็ด
468413

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 46 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RET570007

บ้านขมิ้น

ราคา

1,800,000.-

เด่นราษฎร์ , หนองฮี , ร้อยเอ็ด
468425

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 3 งาน 36 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RET590003

โนนคำ

ราคา

560,000.-

สระนกแก้ว , โพนทอง , ร้อยเอ็ด
468732

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 0 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RET600002

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

900,000.-

ขวัญเมือง , เสลภูมิ , ร้อยเอ็ด
468741

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 54 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RET610001

กุดเต่า

ราคา

670,000.-

กกโพธิ์ , หนองพอก , ร้อยเอ็ด
468746

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 69 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RET610002

-

ราคา

750,000.-

โพธิ์ทอง , โพนทอง , ร้อยเอ็ด
468769

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 2 งาน 63 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RET610005

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,340,000.-

บัวแดง , ปทุมรัตต์ , ร้อยเอ็ด
468800

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 49 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RET620001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,400,000.-

เกษตรวิสัย , เกษตรวิสัย , ร้อยเอ็ด
469059

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 31 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RET620006

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,800,000.-

บัวแดง , ปทุมรัตต์ , ร้อยเอ็ด
469065

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 23 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RET620007

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,600,000.-

บัวแดง , ปทุมรัตต์ , ร้อยเอ็ด
469071

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 24 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RET620008

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,600,000.-

บัวแดง , ปทุมรัตต์ , ร้อยเอ็ด
469078

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 24 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RET620009

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,600,000.-

บัวแดง , ปทุมรัตต์ , ร้อยเอ็ด
469085

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 25 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RET620010

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,600,000.-

บัวแดง , ปทุมรัตต์ , ร้อยเอ็ด
469092

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 25 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RET620011

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,600,000.-

บัวแดง , ปทุมรัตต์ , ร้อยเอ็ด
469099

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RET620012

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,800,000.-

บัวแดง , ปทุมรัตต์ , ร้อยเอ็ด
469128

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 78 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RET630004

-

ราคา

2,400,000.-

ขอนแก่น , เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด
469137

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

2 ไร่ 1 งาน 56.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RET630005

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,770,000.-

ขวัญเมือง , เสลภูมิ , ร้อยเอ็ด
469395

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 54 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RET630007

-

ราคา

2,060,000.-

บ้านเขือง , เชียงขวัญ , ร้อยเอ็ด
469399

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 69.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RET630009

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

730,000.-

กลาง , เสลภูมิ , ร้อยเอ็ด
469404

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RET630011

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

3,300,000.-

แวง , โพนทอง , ร้อยเอ็ด
469410

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 21.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RET630012

มิตรสัมพันธ์3

ราคา

2,000,000.-

รอบเมือง , เมืองร้อยเอ็ด , ร้อยเอ็ด
469414

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

1 ไร่ 0 งาน 24.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RET640001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

3,550,000.-

แวง , โพนทอง , ร้อยเอ็ด
472701

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 25 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MDN610001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

5,000,000.-

ศรีบุญเรือง , เมืองมุกดาหาร , มุกดาหาร
472714

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MDN620001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

5,000,000.-

นากอก , นิคมคำสร้อย , มุกดาหาร
472727

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 26 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MDN630001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,200,000.-

มุกดาหาร , เมืองมุกดาหาร , มุกดาหาร
472738

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 17 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MDN630003

บ้านดอนตาล

ราคา

2,070,000.-

ดอนตาล , ดอนตาล , มุกดาหาร
472745

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 13 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MDN630004

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

4,500,000.-

ศรีบุญเรือง , เมืองมุกดาหาร , มุกดาหาร
472755

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 32 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MDN630006

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,500,000.-

ศรีบุญเรือง , เมืองมุกดาหาร , มุกดาหาร
472763

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 28 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MDN640001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,860,000.-

มุกดาหาร , เมืองมุกดาหาร , มุกดาหาร
473014

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 46 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MKM5404

ชุมชนบ้านโคกสะอาด

ราคา

600,000.-

เวียงสะอาด , พยัคฆภูมิพิสัย , มหาสารคาม
473041

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 31.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MKM580004

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,800,000.-

หัวขวาง , โกสุมพิสัย , มหาสารคาม
473052

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 55.70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MKM590002

หนองโน

ราคา

550,000.-

วังยาว , โกสุมพิสัย , มหาสารคาม
633765

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 17.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN560012

-

ราคา

650,000.-

เมืองเก่า , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
473643

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 2 งาน 93.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN560013

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,100,000.-

ในเมือง , บ้านไผ่ , ขอนแก่น
473651

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 5 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN560014

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

540,000.-

สีชมพู , สีชมพู , ขอนแก่น
473666

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 2 งาน 50.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN570003

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,000,000.-

ซับสมบูรณ์ , โคกโพธิ์ไชย , ขอนแก่น
633763

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 24 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN580001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,500,000.-

วังเพิ่ม , สีชมพู , ขอนแก่น
473685

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 17 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN590001

ประตูน้ำขอนแก่น

ราคา

5,900,000.-

เมืองเก่า , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
473929

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 68.90 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN600002

สิทธาสิริ

ราคา

5,000,000.-

บ้านเป็ด , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
473947

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 23.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN600004

-

ราคา

3,200,000.-

ในเมือง , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
473954

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 22.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN610001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

5,000,000.-

ศิลา , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
474002

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 16 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN610010

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,000,000.-

ภูเวียง , ภูเวียง , ขอนแก่น
474225

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

1 ไร่ 0 งาน 5.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN610012

ท่าช้าง

ราคา

2,700,000.-

นาจาน , สีชมพู , ขอนแก่น
474231

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 68 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN610015

หนองศาลา

ราคา

590,000.-

หนองเสาเล้า , ชุมแพ , ขอนแก่น
474257

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 19.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN620002

เซ็นทารา วิลล์ ม.ภาค

ราคา

4,000,000.-

บ้านเป็ด , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
474265

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 2 งาน 30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN620003

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,220,000.-

วังเพิ่ม , สีชมพู , ขอนแก่น
474277

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN620005

บ้านราชพฤกษ์ เหล่านาดี

ราคา

2,700,000.-

บ้านเป็ด , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
474283

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 59.90 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN620006

ปาริชาติ

ราคา

2,700,000.-

เมืองเก่า , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
474290

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 53.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN620007

บ้านราชพฤกษ์

ราคา

2,750,000.-

บ้านเป็ด , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
474528

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 2 งาน 43 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN620008

หนองตะครอง

ราคา

600,000.-

ตะกั่วป่า , หนองสองห้อง , ขอนแก่น
474535

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN620009

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,600,000.-

พระลับ , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
474547

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

3 ไร่ 1 งาน 89 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN620011

หนองจิก

ราคา

2,000,000.-

ชุมแพ , ชุมแพ , ขอนแก่น
474559

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 17.90 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN620013

ประตูน้ำขอนแก่น

ราคา

2,500,000.-

เมืองเก่า , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
474565

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 37.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN620014

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,100,000.-

หนองเม็ก , หนองสองห้อง , ขอนแก่น
474572

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN620015

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

5,500,000.-

บ้านเป็ด , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
474580

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 19.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN620016

่ท่าพระวิลเลจ

ราคา

550,000.-

ท่าพระ , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
474587

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 63 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN620017

วิคตอเรีย

ราคา

4,400,000.-

เมืองเก่า , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
474597

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN620018

-

ราคา

3,200,000.-

ศิลา , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
474814

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 3.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MKM600001

หมู่บ้านเพิ่มทรัพย์

ราคา

4,800,000.-

ตลาด , เมืองมหาสารคาม , มหาสารคาม
474821

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 36.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MKM600002

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

3,500,000.-

เกิ้ง , เมืองมหาสารคาม , มหาสารคาม
474835

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 68 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN630004

ภารวี เพลส

ราคา

1,900,000.-

ชุมแพ , ชุมแพ , ขอนแก่น
474854

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN630008

เมืองประชา

ราคา

1,040,000.-

ศิลา , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
474862

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 16.90 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN630010

ไทยเจริญ

ราคา

1,500,000.-

หนองสองห้อง , หนองสองห้อง , ขอนแก่น
474877

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN630012

รดา เฮ้าส์

ราคา

3,900,000.-

เมืองเก่า , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
613457

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 22 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN630016

บ้านรัก

ราคา

2,100,000.-

เมืองเก่า , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
474897

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 44.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN630017

หนองไฮ

ราคา

1,280,000.-

หนองเรือ , หนองเรือ , ขอนแก่น
475101

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MKM610001

บ้านคุยโพธิ์

ราคา

580,000.-

หัวขวาง , โกสุมพิสัย , มหาสารคาม
475128

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 33.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MKM610005

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,050,000.-

หัวขวาง , โกสุมพิสัย , มหาสารคาม
475155

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 72 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MKM620003

หมู่บ้านอุดมทรัพย์

ราคา

3,300,000.-

ท่าขอนยาง , กันทรวิชัย , มหาสารคาม
475165

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 27 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MKM620005

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

3,850,000.-

ท่าขอนยาง , กันทรวิชัย , มหาสารคาม
475179

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 39.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MKM620007

-

ราคา

860,000.-

แห่ใต้ , โกสุมพิสัย , มหาสารคาม
475192

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 22 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MKM620009

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

4,260,000.-

เกิ้ง , เมืองมหาสารคาม , มหาสารคาม
613465

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 54 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN640001

-

ราคา

320,000.-

บ้านทุ่ม , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
475400

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 19 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MKM620010

-

ราคา

2,960,000.-

หนองแสง , วาปีปทุม , มหาสารคาม
475406

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 32 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MKM620011

ชิดชลการ์เดนวิลล์

ราคา

1,800,000.-

แวงน่าง , เมืองมหาสารคาม , มหาสารคาม
475433

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 30.70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MKM620016

-

ราคา

2,800,000.-

หัวขวาง , โกสุมพิสัย , มหาสารคาม
475439

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 81 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MKM620017

อุดมทรัพย์

ราคา

3,000,000.-

ท่าขอนยาง , กันทรวิชัย , มหาสารคาม
475451

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 25.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MKM620019

หมู่บ้านอุดมทรัพย์

ราคา

1,150,000.-

ท่าขอนยาง , กันทรวิชัย , มหาสารคาม
475463

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 26.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MKM620021

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

3,000,000.-

เกิ้ง , เมืองมหาสารคาม , มหาสารคาม
475477

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 63.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MKM630001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

4,000,000.-

ปะหลาน , พยัคฆภูมิพิสัย , มหาสารคาม
475703

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 47 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MKM630004

หมู่บ้านเต็มสุข 2

ราคา

1,500,000.-

แวงน่าง , เมืองมหาสารคาม , มหาสารคาม
475720

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 65 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MKM630007

เดอะแกรนด์ เรสซิเดนซ์

ราคา

2,500,000.-

ตลาด , เมืองมหาสารคาม , มหาสารคาม
475724

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 89 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MKM630010

-

ราคา

1,860,000.-

กุดรัง , กุดรัง , มหาสารคาม
475734

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

1 ไร่ 0 งาน 78 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MKM630012

-

ราคา

3,740,000.-

หนองโพธิ์ , นาเชือก , มหาสารคาม
476024

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 58 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KSN5406

-

ราคา

350,000.-

บัวบาน , ยางตลาด , กาฬสินธุ์
476055

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 34 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KSN600001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

680,000.-

ยางตลาด , ยางตลาด , กาฬสินธุ์
633789

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 34 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KSN600002

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,600,000.-

ท่าคันโท , ท่าคันโท , กาฬสินธุ์
476068

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 54 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KSN610002

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,500,000.-

นิคมห้วยผึ้ง , ห้วยผึ้ง , กาฬสินธุ์
476102

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 24.70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KSN620002

-

ราคา

2,700,000.-

บัวขาว , กุฉินารายณ์ , กาฬสินธุ์
476325

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 42 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPM620002

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,500,000.-

หนองคู , บ้านแท่น , ชัยภูมิ
476336

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 52 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPM620004

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,120,000.-

ชีลอง , เมืองชัยภูมิ , ชัยภูมิ
476358

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 34.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KSN620003

-

ราคา

660,000.-

หลักเมือง , กมลาไสย , กาฬสินธุ์
476418

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 24.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KSN630005

บ้านคุณแม่

ราคา

2,200,000.-

บัวขาว , กุฉินารายณ์ , กาฬสินธุ์
476426

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 3 งาน 75.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KSN630006

-

ราคา

9,500,000.-

หลุบ , เมืองกาฬสินธุ์ , กาฬสินธุ์
476431

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

1 ไร่ 1 งาน 79 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KSN630007

-

ราคา

1,810,000.-

บัวขาว , กุฉินารายณ์ , กาฬสินธุ์
476599

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPM630004

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,700,000.-

ในเมือง , เมืองชัยภูมิ , ชัยภูมิ
476740

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

3 ไร่ 3 งาน 23 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KSN630008

แก้งนคร

ราคา

3,200,000.-

นิคม , สหัสขันธ์ , กาฬสินธุ์
476753

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 25.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KSN630010

-

ราคา

1,800,000.-

บัวขาว , กุฉินารายณ์ , กาฬสินธุ์
477684

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 27.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPM5306

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

650,000.-

บ้านเขว้า , บ้านเขว้า , ชัยภูมิ
477690

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 33.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPM5307

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

450,000.-

โพนทอง , เมืองชัยภูมิ , ชัยภูมิ
477710

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 5 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPM5313

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

620,000.-

หนองบัวโคก , จัตุรัส , ชัยภูมิ
477735

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 41 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPM560002

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

720,000.-

บ้านเขว้า , บ้านเขว้า , ชัยภูมิ
477746

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 36 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPM570003

สถาพรวิลล์ปรางค์กู่

ราคา

1,400,000.-

รอบเมือง , เมืองชัยภูมิ , ชัยภูมิ
478229

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPM590003

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,500,000.-

บ้านเขว้า , บ้านเขว้า , ชัยภูมิ
478234

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 63 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPM590004

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,200,000.-

บ้านเล่า , เมืองชัยภูมิ , ชัยภูมิ
478241

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 1.70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPM600001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

750,000.-

ในเมือง , เมืองชัยภูมิ , ชัยภูมิ
478261

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 0 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPM600004

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,000,000.-

ผักปัง , ภูเขียว , ชัยภูมิ
480199

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KSN630011

-

ราคา

1,950,000.-

ยางตลาด , ยางตลาด , กาฬสินธุ์
620011

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 88 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPM640019

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,795,000.-

โคกมั่งงอย , คอนสวรรค์ , ชัยภูมิ
610660

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 67.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MDN640003

แวมไพร์

ราคา

2,200,000.-

มุกดาหาร , เมืองมุกดาหาร , มุกดาหาร
648816

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

1 ไร่ 1 งาน 54 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MDN640005

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,075,000.-

น้ำเที่ยง , คำชะอี , มุกดาหาร
648799

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 24 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MDN640006

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

415,000.-

น้ำเที่ยง , คำชะอี , มุกดาหาร
619962

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 38.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPM640018

ชุติมา

ราคา

1,390,000.-

ในเมือง , เมืองชัยภูมิ , ชัยภูมิ
613481

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 84 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN640025

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

955,000.-

หนองโก , กระนวน , ขอนแก่น
544671

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 66.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN640017

ภาภิรมย์ พาร์ควิลล์

ราคา

4,700,000.-

บ้านเป็ด , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
544693

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN640018

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

435,000.-

โนนทัน , หนองเรือ , ขอนแก่น
659426

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

1 ไร่ 2 งาน 49.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MKM640007

-

ราคา

3,005,000.-

หัวขวาง , โกสุมพิสัย , มหาสารคาม
619934

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 8 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPM640014

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

690,000.-

ช่องสามหมอ , แก้งคร้อ , ชัยภูมิ
619952

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 21.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPM640016

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,100,000.-

โคกมั่งงอย , คอนสวรรค์ , ชัยภูมิ
619869

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 15.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPM640002

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,500,000.-

ช่องสามหมอ , แก้งคร้อ , ชัยภูมิ
632697

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPM640004

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,690,000.-

ในเมือง , เมืองชัยภูมิ , ชัยภูมิ
516865

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 35.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPM640006

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,490,000.-

ในเมือง , เมืองชัยภูมิ , ชัยภูมิ
619882

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 48 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPM640007

-

ราคา

1,500,000.-

ในเมือง , เมืองชัยภูมิ , ชัยภูมิ
483251

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 77 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN640011

ราชพฤกษ์

ราคา

4,780,000.-

บ้านเป็ด , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
483256

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 94 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN640013

ท่าขาม

ราคา

1,135,000.-

โนนคอม , ภูผาม่าน , ขอนแก่น
483263

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MDN640002

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

5,200,000.-

นากอก , นิคมคำสร้อย , มุกดาหาร
483267

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 2 งาน 53 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RET640002

ป่าม่วง

ราคา

645,000.-

นาใหญ่ , สุวรรณภูมิ , ร้อยเอ็ด
483534

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 63.90 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN640004

หินกอง

ราคา

585,000.-

น้ำพอง , น้ำพอง , ขอนแก่น
591461

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 32.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN640005

บ้านตลาด

ราคา

890,000.-

ก้านเหลือง , แวงน้อย , ขอนแก่น
572815

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 26.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN640007

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

3,000,000.-

สำราญ , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
619888

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 54 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPM640010

พวงเพชร กกบก

ราคา

2,450,000.-

ในเมือง , เมืองชัยภูมิ , ชัยภูมิ
627580

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 44 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPM640011

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

8,000,000.-

หนองบัวแดง , หนองบัวแดง , ชัยภูมิ
619903

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 21.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPM640012

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,100,000.-

โคกมั่งงอย , คอนสวรรค์ , ชัยภูมิ
516895

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 59 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN640015

พรสุรีย์

ราคา

2,000,000.-

หนองสองห้อง , หนองสองห้อง , ขอนแก่น
657067

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 2.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MKM640004

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,070,000.-

แวงน่าง , เมืองมหาสารคาม , มหาสารคาม
516951

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 21 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RET640003

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,765,000.-

อาจสามารถ , อาจสามารถ , ร้อยเอ็ด
659387

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 15 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MKM640010

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,250,000.-

หัวขวาง , โกสุมพิสัย , มหาสารคาม
592843

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 70.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MDN640008

เดอะบียอนด์

ราคา

3,300,000.-

คำอาฮวน , เมืองมุกดาหาร , มุกดาหาร
629900

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 22 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN640027

บ้านรัก

ราคา

2,250,000.-

เมืองเก่า , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
629668

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 23 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KSN-LB-A-650015

-

ราคา

1,800,000.-

กมลาไสย , กมลาไสย , กาฬสินธุ์
629616

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 88 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KSN-LB-A-650001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

585,000.-

บัวบาน , ยางตลาด , กาฬสินธุ์
612619

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 50.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPM-LB-A-650001

อรวรรณคันทรี

ราคา

1,600,000.-

บ้านเล่า , เมืองชัยภูมิ , ชัยภูมิ
629123

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 21.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPM-LB-A-650002

-

ราคา

1,950,000.-

โคกมั่งงอย , คอนสวรรค์ , ชัยภูมิ
629661

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 54.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KSN-LB-A-650014

-

ราคา

690,000.-

บัวขาว , กุฉินารายณ์ , กาฬสินธุ์
629630

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 33.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KSN-LB-A-650003

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,655,000.-

กาฬสินธุ์ , เมืองกาฬสินธุ์ , กาฬสินธุ์
629637

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 23 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KSN-LB-A-650004

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,350,000.-

บัวขาว , กุฉินารายณ์ , กาฬสินธุ์
629646

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 2 งาน 8 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KSN-LB-A-650005

ชุมชนบ้านศรีสว่าง

ราคา

570,000.-

หนองบัว , หนองกุงศรี , กาฬสินธุ์
629654

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 83 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KSN-LB-A-650006

-

ราคา

740,000.-

โนนสูง , ยางตลาด , กาฬสินธุ์
629609

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 55.70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN-LB-A-650001

-

ราคา

1,080,000.-

เมืองพล , พล , ขอนแก่น
631708

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 8 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MDH-LB-A-650001

-

ราคา

2,750,000.-

ศรีบุญเรือง , เมืองมุกดาหาร , มุกดาหาร
637306

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPM-LB-A-650003

ฟิวเจอร์โซน

ราคา

2,400,000.-

รอบเมือง , เมืองชัยภูมิ , ชัยภูมิ
485633

ที่ดิน

0 ไร่ 2 งาน 80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RET630008

บุ่งเบ้า ห้วยเจริญ

ราคา

450,000.-

นาแซง , เสลภูมิ , ร้อยเอ็ด
485758

ที่ดิน

0 ไร่ 3 งาน 32 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MDN620003

บ้านนาตาล

ราคา

220,000.-

ดอนตาล , ดอนตาล , มุกดาหาร
485806

ที่ดิน

0 ไร่ 2 งาน 58.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN610018

หนองผือ

ราคา

1,050,000.-

หนองไผ่ , ชุมแพ , ขอนแก่น
485834

ที่ดิน

0 ไร่ 0 งาน 63 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN630015

ที่ดิน

ราคา

2,205,000.-

ศิลา , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
485856

ที่ดิน

0 ไร่ 1 งาน 0 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN630020

ที่ดิน

ราคา

1,500,000.-

บ้านเป็ด , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
485864

ที่ดิน

0 ไร่ 1 งาน 0 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN630021

ที่ดิน

ราคา

1,500,000.-

บ้านเป็ด , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
659430

ที่ดิน

1 ไร่ 3 งาน 20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MKM640008

ที่ดิน

ราคา

795,000.-

นาดูน , นาดูน , มหาสารคาม
582325

ที่ดิน

5 ไร่ 0 งาน 16.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN640021

-

ราคา

945,000.-

บ้านเหล่า , บ้านฝาง , ขอนแก่น
632700

ที่ดิน

27 ไร่ 1 งาน 50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPM640020

ที่ดิน

ราคา

9,280,000.-

หนองบัวใหญ่ , จัตุรัส , ชัยภูมิ
619906

ที่ดิน

2 ไร่ 2 งาน 70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPM640013

ที่ดิน

ราคา

290,000.-

บ้านกอก , จัตุรัส , ชัยภูมิ
646253

ที่ดิน

0 ไร่ 2 งาน 34 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN640026

หนองตาไก้

ราคา

585,000.-

สีชมพู , สีชมพู , ขอนแก่น

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควรตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้นำเสนอซื้อ

การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ 

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร และค่าธรรมเนียนต่าง ๆ

ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซื้อรายใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ