หน้าหลัก/ข่าวสาร และ กิจกรรม/กิจกรรม/ชื่อกิจกรรม/รายการทรัพย์ที่ร่วมรายการ/
ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ 717 ครั้ง
ประเภททรัพย์
ทุกช่วงราคา
458115
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 25.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA5323

ธรรมรัตน์

ราคา

2,152,000.-

2,500,000.-

ควนลัง , หาดใหญ่ , สงขลา
458596
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 14 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : YLA550002

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

485,000.-

624,000.-

บุดี , เมืองยะลา , ยะลา
458601
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 15.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : YLA580001

-

ราคา

6,300,000.-

9,000,000.-

สะเตง , เมืองยะลา , ยะลา
458606
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 75 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : YLA620001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

600,000.-

800,000.-

ตะโล๊ะหะลอ , รามัน , ยะลา
461008
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 27.90 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA620008

นีโอ สมาร์ท

ราคา

2,209,000.-

2,700,000.-

บ้านพรุ , หาดใหญ่ , สงขลา
461013
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 22 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA620009

-

ราคา

1,800,000.-

2,400,000.-

คอหงส์ , หาดใหญ่ , สงขลา
461018
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 36 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA620010

-

ราคา

2,250,000.-

3,000,000.-

สำนักขาม , สะเดา , สงขลา
461304
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 75 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA620018

-

ราคา

2,072,000.-

2,700,000.-

ปาดังเบซาร์ , สะเดา , สงขลา
461325
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 36.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA620022

เพชรไพลิน

ราคา

2,182,000.-

2,800,000.-

บ้านพรุ , หาดใหญ่ , สงขลา
461330
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 44 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA620023

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

375,000.-

500,000.-

สะท้อน , นาทวี , สงขลา
461335
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 23.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA620024

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,050,000.-

1,400,000.-

บ้านพรุ , หาดใหญ่ , สงขลา
461353
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 25 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA620028

ว.แลนด์เฮ้าส์ ลพบุรีราเมศวร์

ราคา

2,025,000.-

2,700,000.-

พะวง , เมืองสงขลา , สงขลา
461359
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 21 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA620029

-

ราคา

2,738,000.-

3,650,000.-

ควนลัง , หาดใหญ่ , สงขลา
461629
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 88 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA620034

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

960,000.-

1,280,000.-

ฉาง , นาทวี , สงขลา
461645
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA620037

-

ราคา

1,200,000.-

1,600,000.-

นาทวี , นาทวี , สงขลา
461653
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 57.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA620038

ว.แลนด์เฮ้าส์

ราคา

2,700,000.-

3,600,000.-

ท่าข้าม , หาดใหญ่ , สงขลา
461666
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 88.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA620040

อมรชัยย์

ราคา

3,375,000.-

4,500,000.-

คลองแห , หาดใหญ่ , สงขลา
461849
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA630002

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,500,000.-

2,000,000.-

ท่าช้าง , บางกล่ำ , สงขลา
461861
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 27.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA630004

นานา

ราคา

435,000.-

580,000.-

เขามีเกียรติ , สะเดา , สงขลา
461882
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 29.90 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA630007

-

ราคา

2,100,000.-

2,800,000.-

คลองแห , หาดใหญ่ , สงขลา
461887
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20.90 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA630008

-

ราคา

750,000.-

1,000,000.-

สะบ้าย้อย , สะบ้าย้อย , สงขลา
461899
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 21 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA630011

หมู่บ้านศรีสุชาติ เจริญสุข

ราคา

1,149,000.-

1,531,000.-

หัวเขา , สิงหนคร , สงขลา
461907
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 25 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA630012

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,368,000.-

1,824,000.-

สทิงหม้อ , สิงหนคร , สงขลา
462152
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 21.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA630020

-

ราคา

1,725,000.-

2,300,000.-

คลองแห , หาดใหญ่ , สงขลา
462160
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 42 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA630021

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

391,000.-

490,000.-

พังยาง , ระโนด , สงขลา
462177
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 38.90 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA630024

สิริธารา อมานดา

ราคา

2,405,000.-

2,700,000.-

เกาะแต้ว , เมืองสงขลา , สงขลา
462182
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 39 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA630025

สิริธารา อมานดา

ราคา

2,406,000.-

2,700,000.-

เกาะแต้ว , เมืองสงขลา , สงขลา
462194
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 28 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA630027

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,100,000.-

2,800,000.-

บ้านพรุ , หาดใหญ่ , สงขลา
462205
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 25.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA630029

-

ราคา

696,000.-

870,000.-

สำนักขาม , สะเดา , สงขลา
462530
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 35 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA630033

-

ราคา

2,160,000.-

2,700,000.-

พะวง , เมืองสงขลา , สงขลา
462542
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 35.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA630035

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

466,000.-

550,000.-

สทิงหม้อ , สิงหนคร , สงขลา
462547
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 16.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA630036

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,080,000.-

2,600,000.-

หาดใหญ่ , หาดใหญ่ , สงขลา
462550
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 21.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA630037

-

ราคา

4,500,000.-

6,000,000.-

สำนักขาม , สะเดา , สงขลา
462554
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 22.90 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA630038

ว.แลนด์เฮ้าส์

ราคา

1,943,000.-

2,200,000.-

ท่าข้าม , หาดใหญ่ , สงขลา
462562
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 19.70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA630039

ตันรัตนากร

ราคา

1,880,000.-

2,350,000.-

พะวง , เมืองสงขลา , สงขลา
462582
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 18 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA630042

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

332,000.-

400,000.-

สทิงหม้อ , สิงหนคร , สงขลา
462589
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20.90 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA630043

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,650,000.-

2,200,000.-

สทิงหม้อ , สิงหนคร , สงขลา
462762
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NWT5307

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

382,000.-

500,000.-

บาโงสะโต , ระแงะ , นราธิวาส
462765
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 92.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NWT5408

-

ราคา

556,000.-

855,000.-

โต๊ะเด็ง , สุไหงปาดี , นราธิวาส
462769
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 2 งาน 60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NWT5409

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

392,000.-

578,000.-

เฉลิม , ระแงะ , นราธิวาส
462775
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 72.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NWT5410

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

166,000.-

255,000.-

รือเสาะออก , รือเสาะ , นราธิวาส
463072
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 82.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NWT600002

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

3,075,000.-

4,100,000.-

ปาเสมัส , สุไหงโก-ลก , นราธิวาส
463089
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 2 งาน 30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NWT610001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

900,000.-

1,200,000.-

โต๊ะเด็ง , สุไหงปาดี , นราธิวาส
463094
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 2 งาน 59 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NWT610002

-

ราคา

6,450,000.-

8,600,000.-

เจ๊ะเห , ตากใบ , นราธิวาส
463117
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 55 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NWT610006

นราทัศน์เพลส

ราคา

3,090,000.-

4,120,000.-

บางนาค , เมืองนราธิวาส , นราธิวาส
463321
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 68.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NWT630001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,138,000.-

2,850,000.-

บางนาค , เมืองนราธิวาส , นราธิวาส
463331
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NWT630003

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,950,000.-

2,600,000.-

โละจูด , แว้ง , นราธิวาส
463340
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 17.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NWT640001

-

ราคา

1,320,000.-

1,650,000.-

บางนาค , เมืองนราธิวาส , นราธิวาส
465445
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 27.70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : STN620002

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,063,000.-

2,750,000.-

พิมาน , เมืองสตูล , สตูล
465451
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 26.70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : STN620003

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,425,000.-

1,900,000.-

พิมาน , เมืองสตูล , สตูล
465460
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 29.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : STN620004

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,688,000.-

2,250,000.-

พิมาน , เมืองสตูล , สตูล
465479
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 28.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : STN630001

-

ราคา

1,388,000.-

1,850,000.-

พิมาน , เมืองสตูล , สตูล
465720
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 25 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : STN630002

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,040,000.-

2,550,000.-

คลองขุด , เมืองสตูล , สตูล
465725
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 38.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : STN630003

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,040,000.-

1,300,000.-

กำแพง , ละงู , สตูล
466468
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 25 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA560008

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

456,000.-

650,000.-

ม่วงงาม , สิงหนคร , สงขลา
466472
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 25 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA560009

-

ราคา

244,000.-

350,000.-

เขามีเกียรติ , สะเดา , สงขลา
466745
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 95.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA590006

ประกายทอง

ราคา

5,405,000.-

5,800,000.-

ควนลัง , หาดใหญ่ , สงขลา
466753
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 24.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA590007

บุญยฉัตร

ราคา

638,000.-

850,000.-

สำนักแต้ว , สะเดา , สงขลา
466995
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 25.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA600003

สกายปาร์ค ลพบุรีราเมศวร์

ราคา

1,125,000.-

1,500,000.-

ท่าช้าง , บางกล่ำ , สงขลา
467301
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 22.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA600018

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,140,000.-

2,800,000.-

บ้านพรุ , หาดใหญ่ , สงขลา
467317
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 24.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA610001

-

ราคา

1,446,000.-

1,900,000.-

บ่อยาง , เมืองสงขลา , สงขลา
467376
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 22.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA610011

-

ราคา

775,000.-

900,000.-

สำนักขาม , สะเดา , สงขลา
467665
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 22.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA610013

อมรชัยย์

ราคา

1,209,000.-

1,500,000.-

รัตภูมิ , ควนเนียง , สงขลา
467672
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 22.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA610014

-

ราคา

1,725,000.-

2,300,000.-

สะเดา , สะเดา , สงขลา
467678
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 47.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA610015

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,575,000.-

2,100,000.-

คลองแห , หาดใหญ่ , สงขลา
467684
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA610016

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,025,000.-

2,700,000.-

คอหงส์ , หาดใหญ่ , สงขลา
467690
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 28 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA610017

-

ราคา

2,400,000.-

3,200,000.-

นาทวี , นาทวี , สงขลา
467741
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 63.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA610024

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,350,000.-

1,800,000.-

สะเดา , สะเดา , สงขลา
467750
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 23.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA610025

-

ราคา

600,000.-

800,000.-

สำนักขาม , สะเดา , สงขลา
467756
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 23 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA610026

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

517,000.-

600,000.-

ม่วงงาม , สิงหนคร , สงขลา
468016
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA610027

-

ราคา

2,100,000.-

2,800,000.-

สำนักขาม , สะเดา , สงขลา
468023
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA610028

-

ราคา

2,100,000.-

2,800,000.-

สำนักขาม , สะเดา , สงขลา
468030
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA610029

-

ราคา

2,175,000.-

2,900,000.-

สำนักขาม , สะเดา , สงขลา
468063
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 25.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA620004

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,988,000.-

2,650,000.-

นาทวี , นาทวี , สงขลา
468081
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 23 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA620007

-

ราคา

2,175,000.-

2,900,000.-

หาดใหญ่ , หาดใหญ่ , สงขลา
479340
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 95 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PNI5401

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

430,000.-

661,000.-

สะดาวา , ยะรัง , ปัตตานี
479363
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 2 งาน 88.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PNI560003

-

ราคา

423,000.-

650,000.-

ทุ่งพลา , โคกโพธิ์ , ปัตตานี
479376
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 93 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PNI590001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,275,000.-

1,700,000.-

ป่าบอน , โคกโพธิ์ , ปัตตานี
479601
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 72.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PNI610001

-

ราคา

1,163,000.-

1,550,000.-

เขาตูม , ยะรัง , ปัตตานี
479606
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

3 ไร่ 2 งาน 56 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PNI610002

-

ราคา

683,000.-

910,000.-

แป้น , สายบุรี , ปัตตานี
479618
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 19.70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PNI630001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,760,000.-

2,200,000.-

บานา , เมืองปัตตานี , ปัตตานี
479622
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 79 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PNI640001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

768,000.-

960,000.-

นาประดู่ , โคกโพธิ์ , ปัตตานี
544934
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 21.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA640022

-

ราคา

1,725,000.-

2,300,000.-

สะเดา , สะเดา , สงขลา
544956
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 22.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA640023

-

ราคา

1,840,000.-

2,300,000.-

ควนลัง , หาดใหญ่ , สงขลา
623076
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 17.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA640024

บ้านพรุธานี

ราคา

1,040,000.-

1,300,000.-

บ้านพรุ , หาดใหญ่ , สงขลา
624352
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 17.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA640025

บ้านพรุธานี

ราคา

1,040,000.-

1,300,000.-

บ้านพรุ , หาดใหญ่ , สงขลา
650979
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 24.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PNI640003

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,760,000.-

2,200,000.-

บานา , เมืองปัตตานี , ปัตตานี
635454
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 39.70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA640011

ธีราศิริ

ราคา

1,680,000.-

2,100,000.-

คลองทราย , นาทวี , สงขลา
635462
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 39.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA640013

ธีราศิริ

ราคา

1,680,000.-

2,100,000.-

คลองทราย , นาทวี , สงขลา
635530
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 49.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA640015

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,560,000.-

3,200,000.-

เขารูปช้าง , เมืองสงขลา , สงขลา
517400
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 22 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA640016

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,800,000.-

2,250,000.-

ท่าช้าง , บางกล่ำ , สงขลา
546791
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 39.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA640018

ธีราศิริ

ราคา

1,760,000.-

2,200,000.-

คลองทราย , นาทวี , สงขลา
517482
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 25 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NWT640003

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

960,000.-

1,200,000.-

โละจูด , แว้ง , นราธิวาส
517489
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 35 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NWT640004

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

880,000.-

1,100,000.-

โละจูด , แว้ง , นราธิวาส
517504
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 17.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NWT640005

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

975,000.-

1,300,000.-

เจ๊ะเห , ตากใบ , นราธิวาส
651706
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 22.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA640003

-

ราคา

504,000.-

630,000.-

ปริก , สะเดา , สงขลา
484360
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 78 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA640005

-

ราคา

2,240,000.-

2,800,000.-

ปาดังเบซาร์ , สะเดา , สงขลา
635124
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 22.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA640006

-

ราคา

1,200,000.-

1,500,000.-

สำนักขาม , สะเดา , สงขลา
484387
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 21.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA640008

-

ราคา

720,000.-

900,000.-

พะตง , หาดใหญ่ , สงขลา
484392
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 21.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA640009

-

ราคา

720,000.-

900,000.-

พะตง , หาดใหญ่ , สงขลา
547121
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 61 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : STN640003

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,280,000.-

1,600,000.-

กำแพง , ละงู , สตูล
644047
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 39.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NWT640008

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,868,000.-

2,335,000.-

บางนาค , เมืองนราธิวาส , นราธิวาส
484594
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 68 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA630044

-

ราคา

717,000.-

740,000.-

คูขุด , สทิงพระ , สงขลา
484602
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 30.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA630045

ศิรดา แกรนด์วิลล์

ราคา

2,320,000.-

2,900,000.-

เขารูปช้าง , เมืองสงขลา , สงขลา
484608
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 22.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA630046

-

ราคา

1,125,000.-

1,500,000.-

สะเดา , สะเดา , สงขลา
484614
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA640001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,400,000.-

3,200,000.-

สำนักขาม , สะเดา , สงขลา
484618
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 34.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA640002

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,000,000.-

2,500,000.-

คอหงส์ , หาดใหญ่ , สงขลา
637793
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 34.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA-LB-A-650010

-

ราคา

2,240,000.-

2,800,000.-

เขารูปช้าง , เมืองสงขลา , สงขลา
631908
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 26 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA-LB-A-650007

-

ราคา

2,320,000.-

2,900,000.-

เขารูปช้าง , เมืองสงขลา , สงขลา
631883
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA-LB-A-650004

-

ราคา

2,625,000.-

3,500,000.-

ควนลัง , หาดใหญ่ , สงขลา
630162
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 3.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : STN-LB-A-650001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,096,000.-

1,370,000.-

กำแพง , ละงู , สตูล
702772
Special-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 31.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA-LB-A-650021

-

ราคา

2,400,000.-

3,200,000.-

เขารูปช้าง , เมืองสงขลา , สงขลา
485999
Special-icon

ที่ดิน

13 ไร่ 2 งาน 20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PNI560002

ที่ดิน

ราคา

650,000.-

1,000,000.-

บาโลย , ยะหริ่ง , ปัตตานี

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควรตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้นำเสนอซื้อ

การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ 

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร และค่าธรรมเนียนต่าง ๆ

ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซื้อรายใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ