หน้าหลัก/ข่าวสาร และ กิจกรรม/กิจกรรม/ชื่อกิจกรรม/รายการทรัพย์ที่ร่วมรายการ/
ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ 8135 ครั้ง
ประเภททรัพย์
ทุกช่วงราคา
656397
Present-icon

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 83 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CMI-LB-A-650005

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,635,000.-

อินทขิล , แม่แตง , เชียงใหม่
631305

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 76.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KPT-LB-A-650003

มิตรประชา 4

ราคา

1,950,000.-

สระแก้ว , เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร
631288

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 70.70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KPT-LB-A-650001

ขวัญนคร SOHO

ราคา

2,300,000.-

สระแก้ว , เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร
631299

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KPT-LB-A-650002

เดอะนีโอ บาย วีรดาแลนด์

ราคา

1,900,000.-

ในเมือง , เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร
638485

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 3 งาน 15 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UBN-LB-A-650008

หนองเค็ง

ราคา

1,280,000.-

เก่าขาม , น้ำยืน , อุบลราชธานี
658358

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

1 ไร่ 0 งาน 18 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UBN-LB-A-650011

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,045,000.-

บุ่งมะแลง , สว่างวีระวงศ์ , อุบลราชธานี
637020

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 17 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : AYA-LB-A-650035

พระปิ่น 11

ราคา

1,400,000.-

อุทัย , อุทัย , พระนครศรีอยุธยา
637638

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 22.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA-LB-A-650017

หมู่บ้านแผ่นดินทอง 9

ราคา

2,390,000.-

หัวทะเล , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
657818

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 58 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLK-LB-A-650018

ศรีทรัพย์

ราคา

2,200,000.-

หัวรอ , เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก
637603

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 54 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA-LB-A-650015

อยู่สบาย ซิมโบลิค

ราคา

2,300,000.-

จอหอ , เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา
636896

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 35.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : AYA-LB-A-650027

เทพธิพงษ์

ราคา

2,200,000.-

บ้านกรด , บางปะอิน , พระนครศรีอยุธยา
636904

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 16 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : AYA-LB-A-650028

ดี.ดี.แลนด์

ราคา

1,100,000.-

อุทัย , อุทัย , พระนครศรีอยุธยา
636929

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 16 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : AYA-LB-A-650031

ดี.ดี.แลนด์

ราคา

1,100,000.-

อุทัย , อุทัย , พระนครศรีอยุธยา
656524

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 97 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : LPG-LB-A-650003

สันดอนแก้ว

ราคา

710,000.-

สันดอนแก้ว , แม่ทะ , ลำปาง
700442

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 45 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : LPG-LB-A-650011

บ้านก่อ

ราคา

546,000.-

วังทรายคำ , วังเหนือ , ลำปาง
722807

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 98.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLK-LB-A-650028

พรหมพิรามเมืองใหม่

ราคา

1,350,000.-

พรหมพิราม , พรหมพิราม , พิษณุโลก
657961

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 39.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA-LB-A-650012

บ้านศิรดา แกรนด์ วิลล์

ราคา

2,600,000.-

เขารูปช้าง , เมืองสงขลา , สงขลา
656537

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 27 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : LPG-LB-A-650004

ต้นธงชัย

ราคา

1,325,000.-

ต้นธงชัย , เมืองลำปาง , ลำปาง
662518

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 20.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : LPN-LB-A-650006

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

939,000.-

หนองปลาสะวาย , บ้านโฮ่ง , ลำพูน
742566

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 63 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SKA-LB-A-650030

ณดา เฮ้าส์

ราคา

3,000,000.-

ควนลัง , หาดใหญ่ , สงขลา
715984

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 18.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PTE-LB-A-650050

พฤกษา 81

ราคา

1,820,000.-

คลองหนึ่ง , คลองหลวง , ปทุมธานี
485162

ที่ดิน

0 ไร่ 2 งาน 55 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CHN630005

ที่ดิน

ราคา

1,020,000.-

เขาท่าพระ , เมืองชัยนาท , ชัยนาท
485207

ที่ดิน

2 ไร่ 1 งาน 75.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UTI630006

ที่ดิน

ราคา

2,440,000.-

หนองไผ่แบน , เมืองอุทัยธานี , อุทัยธานี
485228

ที่ดิน

0 ไร่ 2 งาน 22 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620054

กฤษณาบ้านเลื่อม

ราคา

2,775,000.-

บ้านเลื่อม , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
485236

ที่ดิน

0 ไร่ 1 งาน 0 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620055

กฤษณาบ้านเลื่อม

ราคา

1,250,000.-

บ้านเลื่อม , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
485248

ที่ดิน

0 ไร่ 0 งาน 86.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620056

กฤษณาบ้านเลื่อม

ราคา

1,100,000.-

บ้านเลื่อม , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
485299

ที่ดิน

2 ไร่ 2 งาน 55 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDT630001

-

ราคา

635,000.-

หาดกรวด , เมืองอุตรดิตถ์ , อุตรดิตถ์
592652

ที่ดิน

7 ไร่ 0 งาน 30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDT630011

ที่ดิน

ราคา

14,150,000.-

ท่าเสา , เมืองอุตรดิตถ์ , อุตรดิตถ์
485307

ที่ดิน

0 ไร่ 3 งาน 43 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDT630015

-

ราคา

2,060,000.-

งิ้วงาม , เมืองอุตรดิตถ์ , อุตรดิตถ์
485320

ที่ดิน

1 ไร่ 3 งาน 47 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PCT620027

-

ราคา

750,000.-

ตะพานหิน , ตะพานหิน , พิจิตร
485326

ที่ดิน

2 ไร่ 3 งาน 13.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDT640005

-

ราคา

3,670,000.-

แสนตอ , น้ำปาด , อุตรดิตถ์
485414

ที่ดิน

33 ไร่ 1 งาน 54 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PBN630005

-

ราคา

4,520,000.-

นาเฉลียง , หนองไผ่ , เพชรบูรณ์
485434

ที่ดิน

4 ไร่ 3 งาน 80.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SRN620018

-

ราคา

1,350,000.-

บักได , พนมดงรัก , สุรินทร์
485450

ที่ดิน

4 ไร่ 1 งาน 97.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SRN620022

ที่ดิน

ราคา

1,000,000.-

บักได , พนมดงรัก , สุรินทร์
621134

ที่ดิน

2 ไร่ 0 งาน 35.90 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SRN640014

ที่ดิน

ราคา

1,095,000.-

สนม , สนม , สุรินทร์
485533

ที่ดิน

6 ไร่ 0 งาน 63 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NPU630004

-

ราคา

2,470,000.-

กุดดินจี่ , นากลาง , หนองบัวลำภู
485540

ที่ดิน

2 ไร่ 0 งาน 0 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NPU630005

หนองแวงงิ้วตาก

ราคา

780,000.-

โนนสัง , โนนสัง , หนองบัวลำภู
615114

ที่ดิน

1 ไร่ 0 งาน 59.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : TAK630019

ที่ดิน

ราคา

1,150,000.-

วังหิน , เมืองตาก , ตาก
485564

ที่ดิน

24 ไร่ 0 งาน 38 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NMA620019

-

ราคา

8,700,000.-

ทัพรั้ง , พระทองคำ , นครราชสีมา
622724

ที่ดิน

3 ไร่ 1 งาน 83 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : LPG640010

ที่ดิน

ราคา

485,000.-

ดอนไฟ , แม่ทะ , ลำปาง
485753

ที่ดิน

0 ไร่ 1 งาน 60.70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI630008

ที่ดิน

ราคา

950,000.-

เขาพนม , เขาพนม , กระบี่
485758

ที่ดิน

0 ไร่ 3 งาน 32 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MDN620003

นาตาล

ราคา

220,000.-

ดอนตาล , ดอนตาล , มุกดาหาร
485771

ที่ดิน

0 ไร่ 1 งาน 32.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SNI640011

ที่ดิน

ราคา

665,000.-

ท่าชนะ , ท่าชนะ , สุราษฎร์ธานี
485779

ที่ดิน

6 ไร่ 3 งาน 22 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SNI640018

ที่ดิน

ราคา

4,000,000.-

ต้นยวน , พนม , สุราษฎร์ธานี
485834

ที่ดิน

0 ไร่ 0 งาน 63 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KKN630015

ที่ดิน

ราคา

2,205,000.-

ศิลา , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
485939

ที่ดิน

0 ไร่ 2 งาน 77.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG620019

-

ราคา

560,000.-

บ้านพร้าว , ป่าพะยอม , พัทลุง
485948

ที่ดิน

0 ไร่ 0 งาน 85.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPN630020

ที่ดิน

ราคา

512,000.-

ท่ายาง , เมืองชุมพร , ชุมพร
485981

ที่ดิน

5 ไร่ 1 งาน 21 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : AYA630032

ที่ดิน

ราคา

7,423,500.-

บางซ้าย , บางซ้าย , พระนครศรีอยุธยา
486010

ที่ดิน

0 ไร่ 2 งาน 95.70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CRI630021

-

ราคา

490,000.-

ห้วยซ้อ , เชียงของ , เชียงราย
486018

ที่ดิน

0 ไร่ 0 งาน 50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CRI630023

-

ราคา

500,000.-

เวียง , เชียงแสน , เชียงราย
659430

ที่ดิน

1 ไร่ 3 งาน 20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : MKM640008

ที่ดิน

ราคา

795,000.-

นาดูน , นาดูน , มหาสารคาม
634359

ที่ดิน

0 ไร่ 3 งาน 5.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLG640012

-

ราคา

735,000.-

บ้านพร้าว , ป่าพะยอม , พัทลุง
632700

ที่ดิน

27 ไร่ 1 งาน 50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CPM640020

ที่ดิน

ราคา

9,280,000.-

หนองบัวใหญ่ , จัตุรัส , ชัยภูมิ
560124

ที่ดิน

0 ไร่ 3 งาน 43 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PKT640021

โครงการออลสวีท-ภูเก็ตซิตี้-พันวา

ราคา

4,805,000.-

วิชิต , เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต
560131

ที่ดิน

0 ไร่ 3 งาน 38.90 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PKT640022

โครงการออลสวีท-ภูเก็ตซิตี้-พันวา

ราคา

4,745,000.-

วิชิต , เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต
560138

ที่ดิน

1 ไร่ 1 งาน 41.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PKT640023

โครงการออลสวีท-ภูเก็ตซิตี้-พันวา

ราคา

7,580,000.-

วิชิต , เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต
560145

ที่ดิน

1 ไร่ 1 งาน 50.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PKT640024

โครงการออลสวีท-ภูเก็ตซิตี้-พันวา

ราคา

7,705,000.-

วิชิต , เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต
559977

ที่ดิน

1 ไร่ 0 งาน 10.90 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PKT640025

โครงการออลสวีท-ภูเก็ตซิตี้-พันวา

ราคา

11,240,000.-

วิชิต , เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต
560152

ที่ดิน

0 ไร่ 3 งาน 84 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PKT640026

โครงการออลสวีท-ภูเก็ตซิตี้-พันวา

ราคา

5,380,000.-

วิชิต , เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต
559986

ที่ดิน

6 ไร่ 0 งาน 8 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PKT640027

โครงการออลสวีท-ภูเก็ตซิตี้-พันวา

ราคา

48,260,000.-

วิชิต , เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต
560159

ที่ดิน

0 ไร่ 3 งาน 73.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PKT640028

โครงการออลสวีท-ภูเก็ตซิตี้-พันวา

ราคา

5,230,000.-

วิชิต , เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต
516719

ที่ดิน

1 ไร่ 0 งาน 77 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PLK640009

-

ราคา

720,000.-

คุยม่วง , บางระกำ , พิษณุโลก
486191

ที่ดิน

7 ไร่ 3 งาน 30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : LPG620014

ที่ดิน

ราคา

1,540,000.-

ใหม่พัฒนา , เกาะคา , ลำปาง
706620

ที่ดิน

0 ไร่ 0 งาน 86 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : LPN640008

-

ราคา

400,000.-

ศรีวิชัย , ลี้ , ลำพูน
486205

ที่ดิน

0 ไร่ 0 งาน 80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : LPN640009

-

ราคา

400,000.-

ศรีวิชัย , ลี้ , ลำพูน
486210

ที่ดิน

0 ไร่ 1 งาน 0 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : LPN640010

-

ราคา

400,000.-

ศรีวิชัย , ลี้ , ลำพูน
615022

ที่ดิน

0 ไร่ 0 งาน 50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PKN630001

เหมือนฝัน

ราคา

750,000.-

ทับใต้ , หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
559913

ที่ดิน

1 ไร่ 1 งาน 30.90 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PKT620025

โครงการออลสวีท ภูเก็ตซิตี้-พันวา

ราคา

11,680,000.-

วิชิต , เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต
559941

ที่ดิน

1 ไร่ 0 งาน 68.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PKT620026

โครงการออลสวีท ภูเก็ตซิตี้-พันวา

ราคา

10,310,000.-

วิชิต , เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต
486230

ที่ดิน

0 ไร่ 1 งาน 17.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : SNI620056

-

ราคา

2,120,000.-

ขุนทะเล , เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี
560103

ที่ดิน

1 ไร่ 1 งาน 34.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PKT640017

โครงการออลสวีท-ภูเก็ตซิตี้-พันวา

ราคา

6,785,000.-

วิชิต , เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต
560110

ที่ดิน

1 ไร่ 0 งาน 5 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PKT640018

โครงการออลสวีท-ภูเก็ตซิตี้-พันวา

ราคา

5,670,000.-

วิชิต , เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต
559970

ที่ดิน

1 ไร่ 0 งาน 62.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PKT640019

โครงการออลสวีท-ภูเก็ตซิตี้-พันวา

ราคา

10,175,000.-

วิชิต , เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต
560117

ที่ดิน

0 ไร่ 3 งาน 71.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : PKT640020

โครงการออลสวีท-ภูเก็ตซิตี้-พันวา

ราคา

5,200,000.-

วิชิต , เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต
633527

ที่ดิน

0 ไร่ 2 งาน 0 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN640009

ที่ดิน

ราคา

600,000.-

บ้านเลื่อม , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
547110

ที่ดิน

0 ไร่ 0 งาน 77.70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : STN640002

-

ราคา

780,000.-

ปาล์มพัฒนา , มะนัง , สตูล
637769

ที่ดิน

0 ไร่ 3 งาน 57.70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UBN-LD-A-650009

หนองแคน

ราคา

360,000.-

หนองเหล่า , ม่วงสามสิบ , อุบลราชธานี
612837

ที่ดิน

0 ไร่ 2 งาน 12.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UBN-LD-A-650004

ที่ดิน

ราคา

595,000.-

เมืองเดช , เดชอุดม , อุบลราชธานี
631190

ที่ดิน

25 ไร่ 3 งาน 32 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : BKN-LD-A-650008

ที่ดิน

ราคา

4,135,000.-

คำแก้ว , โซ่พิสัย , บึงกาฬ
638438

ที่ดิน

0 ไร่ 3 งาน 30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : STI-LD-A-650006

-

ราคา

825,000.-

วังพิณพาทย์ , สวรรคโลก , สุโขทัย
701754

ที่ดิน

0 ไร่ 3 งาน 78 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN-LD-A-650024

ที่ดิน

ราคา

835,000.-

บ้านดุง , บ้านดุง , อุดรธานี
656515

ที่ดิน

0 ไร่ 0 งาน 98 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : KBI-LD-A-650009

อ่าวลึกน้อย

ราคา

590,000.-

อ่าวลึกน้อย , อ่าวลึก , กระบี่
452136

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK620090

อาคารชุด นิรันดร์ เรซิเดนซ์ 3

ราคา

260,000.-

แขวงดอกไม้ , เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร
452143

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK620093

แบงค์คอก ฮอไรซอน เพชรเกษม

ราคา

2,250,000.-

แขวงบางหว้า , เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร
452150

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK620094

แบงค์คอก ฮอไรซอน เพชรเกษม

ราคา

2,250,000.-

แขวงบางหว้า , เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร
452291

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : CBR600008

วงค์อมาตย์ ไปรเวซี่ คอนโดมิเนียม เอ

ราคา

4,200,000.-

นาเกลือ , บางละมุง , ชลบุรี
452312

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK630015

ชื่ออาคารชุด นิรันดร์ เรซิเดนซ์ 3

ราคา

280,000.-

แขวงดอกไม้ , เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร
452348

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : CBR610004

คอมส์ เอ็กซ์ วัน คอนโดมิเนียมบางแสน

ราคา

1,500,000.-

แสนสุข , เมืองชลบุรี , ชลบุรี
452355

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : CBR610006

คอมส์ เอ็กซ์ วัน คอนโดมิเนียม บางแสน

ราคา

1,200,000.-

แสนสุข , เมืองชลบุรี , ชลบุรี
452419

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK620024

อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ 1-2

ราคา

3,050,000.-

แขวงหนองบอน , เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร
590667

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK630049

ชื่ออาคารชุด โชคชัยปัญจทรัพย์คอนโด อาคาร เอ

ราคา

400,000.-

แขวงลาดพร้าว , เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร
452479

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : CBR620020

ซันไรซ์ บีช รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นซ์

ราคา

5,230,000.-

นาจอมเทียน , สัตหีบ , ชลบุรี
452495

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK630062

ลุมพินีวิลล์ ประชาชื่น - พงษ์เพชร 2

ราคา

1,850,000.-

แขวงบางซื่อ , เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร
452505

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK630067

อาคารชุด คูณสุขวิลล์ อีและเอฟ

ราคา

1,000,000.-

แขวงคลองกุ่ม , เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร
452531

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK630073

นิรันดร์ เรซิเดนซ์ 3 ตึก M

ราคา

280,000.-

แขวงดอกไม้ , เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร
452551

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : CBR630004

อาคารชุด แหลมฉบังทาวเวอร์

ราคา

3,500,000.-

ทุ่งสุขลา , ศรีราชา , ชลบุรี
452558

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : CBR630005

อาคารชุดพัทยาซิตี้ รีสอร์ท

ราคา

5,850,000.-

หนองปรือ , บางละมุง , ชลบุรี
452584

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK600030

ทัวร์มาลีนไลท์ สาทร-ตากสิน

ราคา

2,760,000.-

แขวงคลองต้นไทร , เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร
452591

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK600031

ทัวร์มาลีนไลท์ สาทร-ตากสิน

ราคา

2,320,000.-

แขวงคลองต้นไทร , เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร
452609

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK610003

สราญสุข สุพรีม

ราคา

1,300,000.-

แขวงบางปะกอก , เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร
614957

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK630087

อาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 105-1

ราคา

1,505,000.-

แขวงบางนา , เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร
452687

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK610010

ทัวร์มาลีน สาทร-ตากสิน

ราคา

3,750,000.-

แขวงคลองต้นไทร , เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร
452783

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK610023

อาคารชุด นิรันดร์เรซิเดนซ์ 8

ราคา

800,000.-

แขวงราษฎร์พัฒนา , เขตสะพานสูง , กรุงเทพมหานคร
452796

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK610026

อาคารชุด นิรันดร์คอนโดมิเนียม 2

ราคา

250,000.-

แขวงบางจาก , เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร
452837

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK610036

อาคารชุด เมโทร สกาย รัชดา

ราคา

3,800,000.-

แขวงรัชดาภิเษก , เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร
452864

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK610040

สุขสวัสดิ์ 26 คอนโดมิเนียม

ราคา

250,000.-

แขวงบางปะกอก , เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร
452869

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK610041

สุขสวัสดิ์ 26 คอนโดมิเนียม

ราคา

250,000.-

แขวงบางปะกอก , เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร
452880

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK610043

เวอรันดา เรสซิเดนส์

ราคา

5,000,000.-

แขวงบางกะปิ , เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร
452901

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK610050

บ้านเอื้ออาทร เพชรเกษม 2

ราคา

420,000.-

แขวงหนองแขม , เขตหนองแขม , กรุงเทพมหานคร
452906

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK610052

ป. ปิ่นเกล้าคอนโดมิเนียมโครงการ 2

ราคา

400,000.-

แขวงคลองชักพระ , เขตตลิ่งชัน , กรุงเทพมหานคร
452915

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : UDN620042

ลุมพินี เพลส ยูดี-โพศรี

ราคา

2,290,000.-

หมากแข้ง , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
453010

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK610055

พาร์ค เอ็กโซ

ราคา

1,750,000.-

แขวงรามอินทรา , เขตคันนายาว , กรุงเทพมหานคร
453034

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK610064

ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ - เพชรบุรีตัดใหม่

ราคา

1,650,000.-

แขวงสวนหลวง , เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร
453043

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK610066

คอนโดทัวร์ มาลีน สาทร - ตากสิน

ราคา

3,580,000.-

แขวงคลองต้นไทร , เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร
453053

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK610067

คอนโดทัวร์ มาลีน สาทร - ตากสิน

ราคา

3,580,000.-

แขวงคลองต้นไทร , เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร
453167

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK610074

ฟิวส์โมเบียส

ราคา

2,150,000.-

แขวงสวนหลวง , เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร
453174

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK620005

ไลฟ์ แอด บีทีเอส ท่าพระ

ราคา

2,530,000.-

แขวงตลาดพลู , เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร
453289

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK620025

อาคารชุด ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช - พัฒนาการ

ราคา

1,650,000.-

แขวงประเวศ , เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร
453358

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK620030

วังเกษม คอนโดทาวน์

ราคา

300,000.-

แขวงหลักสอง , เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร
453366

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK620031

อาคารชุด อัพ เอกมัย

ราคา

7,300,000.-

แขวงคลองตันเหนือ , เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร
453372

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK620032

เทพลีลา คอนโดทาวน์

ราคา

360,000.-

แขวงวังทองหลาง , เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร
453406

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK620040

แชปเตอร์วัน โมเดิร์นดัชต์

ราคา

1,990,000.-

แขวงราษฎร์บูรณะ , เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร
453412

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK620041

อาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 105-2

ราคา

1,550,000.-

แขวงบางนาใต้ , เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร
453419

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK620042

เคหะบางบอน 4

ราคา

230,000.-

แขวงบางบอน , เขตบางบอน , กรุงเทพมหานคร
453493

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK620045

อาคารชุด นิรันดร์เรชิเดนซ์ 3

ราคา

280,000.-

แขวงดอกไม้ , เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร
453507

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK620049

ราชพฤกษ์ คอนโดมิเนียม

ราคา

1,150,000.-

แขวงบางจาก , เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร
453514

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK620051

ราชพฤกษ์ คอนโดมิเนียม

ราคา

1,450,000.-

แขวงบางจาก , เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร
453530

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK620054

ดี 25 ทองหล่อ คอนโดมิเนียม

ราคา

5,500,000.-

แขวงคลองตันเหนือ , เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร
453537

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK620055

แบงค์คอก ฮอไรซอน รัชดา-ท่าพระ

ราคา

2,800,000.-

แขวงบุคคโล , เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร
453543

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK620056

นิรันดร์ เรซิเดนซ์ 3

ราคา

280,000.-

แขวงดอกไม้ , เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร
453552

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK620057

นิรันดร์ เรซิเดนซ์ 3

ราคา

280,000.-

แขวงดอกไม้ , เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร
453561

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK620058

อาคารชุด นิรันดร์ เรซิเดนซ์ 3

ราคา

280,000.-

แขวงดอกไม้ , เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร
453577

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK620063

เมโทร สกาย รัชดา

ราคา

3,800,000.-

แขวงดินแดง , เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร
453585

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK620068

นิรันดร์ เรซิเดนซ์ 3

ราคา

280,000.-

แขวงดอกไม้ , เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร
623529

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK640024

เดอะ นิช ไอดี บางแค เฟส 1

ราคา

1,660,000.-

แขวงบางแค , เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร
634688

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK640029

วังเกษม คอนโดทาวน์

ราคา

265,000.-

แขวงหลักสอง , เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร
453690

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK620074

พาร์ค เอ็กโซ

ราคา

2,150,000.-

แขวงคันนายาว , เขตคันนายาว , กรุงเทพมหานคร
453731

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK620084

นิรันดร์ เรซิเดนท์ 1

ราคา

280,000.-

แขวงดอกไม้ , เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร
453738

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK620085

นิรันดร์ เรซิเดนท์ 1

ราคา

280,000.-

แขวงดอกไม้ , เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร
453860

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK600009

อาคารชุด แบงค์คอก ฮอไรซอน เพชรเกษม

ราคา

2,250,000.-

แขวงบางหว้า , เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร
453885

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : SKA620027

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

ราคา

2,400,000.-

หาดใหญ่ , หาดใหญ่ , สงขลา
453969

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : NTM610004

บ้านฟูลเฮ้าส์ เอ

ราคา

800,000.-

ไร่ขิง , สามพราน , นครปฐม
454049

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : NON600018

จตุรพรคอนโดทาวน์

ราคา

400,000.-

ไทรม้า , เมืองนนทบุรี , นนทบุรี
454107

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : NON630017

ไนซ์สวีท 2 สนามบินน้ำ

ราคา

2,900,000.-

ท่าทราย , เมืองนนทบุรี , นนทบุรี
454115

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : NON630018

ไนซ์สวีท 2 สนามบินน้ำ

ราคา

2,500,000.-

ท่าทราย , เมืองนนทบุรี , นนทบุรี
454122

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : NON630019

เคหะชุมชนนนทบุรี 3

ราคา

700,000.-

ปากเกร็ด , ปากเกร็ด , นนทบุรี
454142

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : NON630026

ฌ็องเซลิเซ่

ราคา

1,480,000.-

บ้านใหม่ , ปากเกร็ด , นนทบุรี
454229

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : RYG600001

ดิ อัลทิเมท เซอร์วิส คอนโด 2

ราคา

1,400,000.-

เชิงเนิน , เมืองระยอง , ระยอง
454700

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : KKN620001

อาคารชุด ซิตี้พาร์ค อาคาร ซี

ราคา

1,300,000.-

ในเมือง , เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น
454751

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : CMI610005

ชญยล บูเลอวาร์ด คอนโดมิเนียม

ราคา

1,900,000.-

สุเทพ , เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่
454966

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : CRI620008

วินคอนโดมิเนียม

ราคา

1,300,000.-

บ้านดู่ , เมืองเชียงราย , เชียงราย
581915

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : RYG640019

คอนโดในฝัน 1

ราคา

815,000.-

เชิงเนิน , เมืองระยอง , ระยอง
455205

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : SPN620006

ฟรีซ คอนโดมิเนียม

ราคา

2,070,000.-

บางบ่อ , บางบ่อ , สมุทรปราการ
455211

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : SPN620007

ฟรีซ คอนโดมิเนียม

ราคา

1,750,000.-

บางบ่อ , บางบ่อ , สมุทรปราการ
455218

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : SPN620009

-

ราคา

1,650,000.-

บางบ่อ , บางบ่อ , สมุทรปราการ
582083

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : SPN640015

อาคาร ฟรีซ คอนโดมิเนียม

ราคา

1,750,000.-

บางบ่อ , บางบ่อ , สมุทรปราการ
455233

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : SPN630005

ฟรีซ คอนโดมิเนียม

ราคา

1,770,000.-

บางบ่อ , บางบ่อ , สมุทรปราการ
455253

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : SPN640001

ฟรีซ คอนโดมิเนียม

ราคา

1,750,000.-

บางบ่อ , บางบ่อ , สมุทรปราการ
918564

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : NON640046

เดอะคิทท์ ติวานนท์ อาคาร เอ 2

ราคา

2,180,000.-

ปากเกร็ด , ปากเกร็ด , นนทบุรี
617588

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK640063

อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ 3

ราคา

2,800,000.-

แขวงหนองบอน , เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร
617569

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK640064

นิรันดร์ เรซิเดนซ์ 1

ราคา

280,000.-

แขวงดอกไม้ , เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร
521877

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK640066

ไอคอนโด สุขุาภิบาล 2

ราคา

1,350,000.-

แขวงคลองกุ่ม , เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร
522676

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : KPT640009

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

ราคา

1,450,000.-

ในเมือง , เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร
521891

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK640071

อาคารชุด นิรันดร์ เรซิเดนซ์ 3 อาคาร ไอ

ราคา

280,000.-

แขวงดอกไม้ , เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร
652168

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : NON640049

บ้านเอิ้ออาทร วัดพระเงิน 2

ราคา

515,000.-

ปลายบาง , บางกรวย , นนทบุรี
618216

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : NON640056

โครงการอาคารชุด พลัม คอนโด สามัคคี

ราคา

1,250,000.-

ท่าทราย , เมืองนนทบุรี , นนทบุรี
567514

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : CBR640042

อาคารชุด ดิ แอมเบอร์ คอนโดมิเนียม

ราคา

3,090,000.-

นาจอมเทียน , สัตหีบ , ชลบุรี
647132

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : CBR640043

อาคารชุด เดอะเชส คอนโดมิเนียม

ราคา

2,270,000.-

หนองปรือ , บางละมุง , ชลบุรี
652276

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : SKA640012

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

ราคา

3,130,000.-

คอหงส์ , หาดใหญ่ , สงขลา
617422

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK640048

โครงการอาคารชุด เดอะ ลุมพินี 24

ราคา

9,630,000.-

แขวงคลองตัน , เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร
617543

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK640034

นิรันดร์ เรซิเดนซ์ 1

ราคา

280,000.-

แขวงดอกไม้ , เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร
618025

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : NON640018

เดอะฟอเรส์ แจ้งวัฒนะ

ราคา

2,500,000.-

ปากเกร็ด , ปากเกร็ด , นนทบุรี
516566

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : NON640019

เดอะ ฟอเรสท์ แจ้งวัฒนะ

ราคา

1,700,000.-

ปากเกร็ด , ปากเกร็ด , นนทบุรี
455395

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : NON640023

แอสปาย รัตนาธิเบศน์ 2

ราคา

1,660,000.-

บางกระสอ , เมืองนนทบุรี , นนทบุรี
521826

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK640053

ราชพฤกษ์ คอนโดมิเนียม

ราคา

1,150,000.-

แขวงบางจาก , เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร
521847

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK640057

นิรันดร์ เรซิเดนซ์ 3

ราคา

260,000.-

แขวงดอกไม้ , เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร
521855

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK640058

นิรันดร์ เรซิเดนซ์ 3

ราคา

260,000.-

แขวงดอกไม้ , เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร
521862

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK640059

นิรันดร์ เรซิเดนซ์ 3

ราคา

260,000.-

แขวงดอกไม้ , เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร
516623

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : CMI640021

-

ราคา

2,510,000.-

หนองป่าครั่ง , เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่
517055

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : SRB640022

เอเพลส

ราคา

590,000.-

ทับกวาง , แก่งคอย , สระบุรี
617687

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK640061

คูณสุขวิลล์

ราคา

655,000.-

แขวงนวลจันทร์ , เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร
455679

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : PKN610001

อาคารชุด เค.เอ็ม บีช คอนโดริมหาด

ราคา

5,550,000.-

ปากน้ำปราณ , ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์
455689

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : PKN610002

อาคารชุด เค.เอ็ม บีช คอนโดริมหาด

ราคา

5,600,000.-

ปากน้ำปราณ , ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์
455705

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : PKN610007

ชื่ออาคารชุด นาวิโอ หัวหิน คอนโดมิเนียม

ราคา

5,300,000.-

หนองแก , หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
455710

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : PKN620004

นาวิโอ หัวหินคอนโดมิเนียม

ราคา

2,400,000.-

หนองแก , หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
455719

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : PKN620005

นาวิโอ หัวหินคอนโดมิเนียม

ราคา

2,400,000.-

หนองแก , หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
455737

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : PKN620011

อาคารชุดนาวิโอ หัวหิน คอนโดมิเนียม

ราคา

2,400,000.-

หนองแก , หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
455744

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : PKN620012

อาคารชุดนาวิโอ หัวหิน คอนโดมิเนียม

ราคา

2,400,000.-

หนองแก , หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
455769

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : PKT610003

กะรน วิว

ราคา

9,400,000.-

กะรน , เมืองภูเก็ต , ภูเก็ต
546375

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : CMI640020

ไลฟ์ คอนโดมิเนียม เชียงใหม่ อาคารเอ

ราคา

1,800,000.-

สันผีเสื้อ , เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่
455792

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : PKT620004

โครงการธรรมรินทร์ฮิลล์

ราคา

8,610,000.-

เชิงทะเล , ถลาง , ภูเก็ต
455800

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : PKT620005

โครงการธรรมรินทร์ฮิลล์

ราคา

14,750,000.-

เชิงทะเล , ถลาง , ภูเก็ต
455807

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : PKT620006

โครงการธรรมรินทร์ฮิลล์

ราคา

14,750,000.-

เชิงทะเล , ถลาง , ภูเก็ต
455815

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : PKT620007

โครงการธรรมรินทร์ฮิลล์

ราคา

8,610,000.-

เชิงทะเล , ถลาง , ภูเก็ต
455822

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : PKT620008

โครงการธรรมรินทร์ฮิลล์

ราคา

8,140,000.-

เชิงทะเล , ถลาง , ภูเก็ต
455830

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : PKT620009

โครงการธรรมรินทร์ฮิลล์

ราคา

17,680,000.-

เชิงทะเล , ถลาง , ภูเก็ต
455838

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : PKT620010

โครงการธรรมรินทร์ฮิลล์

ราคา

17,680,000.-

เชิงทะเล , ถลาง , ภูเก็ต
455848

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : PKT620011

โครงการธรรมรินทร์ฮิลล์

ราคา

21,260,000.-

เชิงทะเล , ถลาง , ภูเก็ต
455855

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : PKT620014

โครงการธรรมรินทร์ฮิลล์

ราคา

13,320,000.-

เชิงทะเล , ถลาง , ภูเก็ต
455862

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : PKT620015

โครงการธรรมรินทร์ฮิลล์

ราคา

8,220,000.-

เชิงทะเล , ถลาง , ภูเก็ต
455869

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : PKT620016

โครงการธรรมรินทร์ฮิลล์

ราคา

8,130,000.-

เชิงทะเล , ถลาง , ภูเก็ต
455876

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : PKT620017

โครงการธรรมรินทร์ฮิลล์

ราคา

17,770,000.-

เชิงทะเล , ถลาง , ภูเก็ต
455883

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : PKT620018

โครงการธรรมรินทร์ฮิลล์

ราคา

17,770,000.-

เชิงทะเล , ถลาง , ภูเก็ต
647123

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : CBR640022

ไดมอนด์ สวีทซ์ รีสอร์ท คอนโดมิเนียม อาคาร อี

ราคา

2,280,000.-

หนองปรือ , บางละมุง , ชลบุรี
455890

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : PKT620019

โครงการธรรมรินทร์ฮิลล์

ราคา

8,130,000.-

เชิงทะเล , ถลาง , ภูเก็ต
455897

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : PKT620020

โครงการธรรมรินทร์ฮิลล์

ราคา

8,130,000.-

เชิงทะเล , ถลาง , ภูเก็ต
455904

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : PKT620021

โครงการธรรมรินทร์ฮิลล์

ราคา

17,770,000.-

เชิงทะเล , ถลาง , ภูเก็ต
455911

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : PKT620022

โครงการธรรมรินทร์ฮิลล์

ราคา

8,130,000.-

เชิงทะเล , ถลาง , ภูเก็ต
455918

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : PKT620024

เดอะ พริวิเลจ แอท เบย์คลิฟ

ราคา

24,780,000.-

ป่าตอง , กะทู้ , ภูเก็ต
455936

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : PKT630007

เดอะ พริวิเลจ แอท เบย์คลิฟ

ราคา

14,800,000.-

ป่าตอง , กะทู้ , ภูเก็ต
624318

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : CBR640004

อาคารชุด เนทูเรซ่า แคสเคด

ราคา

1,485,000.-

นาเกลือ , บางละมุง , ชลบุรี
455948

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : CBR640009

น้ำทะเล คอนโดมิเนียม

ราคา

4,150,000.-

นาจอมเทียน , สัตหีบ , ชลบุรี
455953

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : CBR640012

เดอะฮัก อาคาร A (1)

ราคา

1,750,000.-

แสนสุข , เมืองชลบุรี , ชลบุรี
619696

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK640019

อาคารชุด บ้านสวนแจ้งวัฒนะ อี (อาคาร E)

ราคา

460,000.-

แขวงสีกัน , เขตดอนเมือง , กรุงเทพมหานคร
516520

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK640037

วังเกษม คอนโดทาวน์

ราคา

265,000.-

แขวงหลักสอง , เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร
610157

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : NON640028

อาคารชุด ไอคอนโด งามวงศ์วาน 2

ราคา

1,480,000.-

บางเขน , เมืองนนทบุรี , นนทบุรี
455964

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : CBR640010

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

ราคา

750,000.-

บ้านสวน , เมืองชลบุรี , ชลบุรี
620088

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : CBR640031

เดอะฮัก อาคาร A (1)

ราคา

1,185,000.-

แสนสุข , เมืองชลบุรี , ชลบุรี
620097

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : CBR640032

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

ราคา

1,095,000.-

คลองตำหรุ , เมืองชลบุรี , ชลบุรี
620150

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : CBR640033

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

ราคา

1,400,000.-

แสนสุข , เมืองชลบุรี , ชลบุรี
649918

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : SPK-CD-A-650001

ลุมพินี เมกะซิตี้ บางนา

ราคา

1,660,000.-

บางแก้ว , บางพลี , สมุทรปราการ
613220

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : CBI-CD-A-650002

ภัทรคอนโดทาวน์ 2 อาคาร B (1)

ราคา

1,385,000.-

คลองตำหรุ , เมืองชลบุรี , ชลบุรี
630139

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : SPK-CD-A-650003

อาคารชุดเอ สเปซ มี บางนา

ราคา

1,620,000.-

บางแก้ว , บางพลี , สมุทรปราการ
663089

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : NON640057

เดอะไพรเวซี่ เรวดี โครงการซี

ราคา

2,500,000.-

ตลาดขวัญ , เมืองนนทบุรี , นนทบุรี
620520

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : CBR640052

ภัทราคอนโดทาวน์ B

ราคา

1,240,000.-

คลองตำหรุ , เมืองชลบุรี , ชลบุรี
661054

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : CBR640053

อาคารชุด ภัทรซิตี้ เพลส

ราคา

1,610,000.-

คลองตำหรุ , เมืองชลบุรี , ชลบุรี
613196

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : CBI-CD-A-650001

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

ราคา

1,355,000.-

ดอนหัวฬ่อ , เมืองชลบุรี , ชลบุรี
646983

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK-CD-A-650021

อาคารชุดแบงค์คอก ฮอไรซอน เพชรเกษม

ราคา

2,250,000.-

แขวงบางหว้า , เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร
637147

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK-CD-A-650034

พาร์ค เอ็กโซ

ราคา

2,165,000.-

แขวงคันนายาว , เขตคันนายาว , กรุงเทพมหานคร
637176

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK-CD-A-650039

ฟิวส์ เซนเซ่ บางแค

ราคา

2,080,000.-

แขวงบางแคเหนือ , เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร
637049

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK-CD-A-650028

อาคารชุดไอคอนโด เพชรเกษม 39 อาคารเอ

ราคา

2,350,000.-

แขวงบางหว้า , เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร
655934

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK-CD-A-650051

อาคารชุด ยงเจริญคอมเพล็กซ์

ราคา

300,000.-

แขวงหนองบอน , เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร
631042

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK-CD-A-650024

บ้านเอื้ออาทรเพชรเกษม 2

ราคา

420,000.-

แขวงหนองแขม , เขตหนองแขม , กรุงเทพมหานคร
612247

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : SKN-CD-A-650004

ทิวลิป ไลท์ คอนโดมิเนียม

ราคา

1,200,000.-

อ้อมน้อย , กระทุ่มแบน , สมุทรสาคร
637042

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK-CD-A-650027

อาคารชุด ไอคอนโด สุขุมวิท 105-3

ราคา

1,400,000.-

แขวงบางนา , เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร
628337

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK-CD-A-650014

อาคารชุด นิรันดร์ เรซิเดนซ์ 3

ราคา

260,000.-

แขวงดอกไม้ , เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร
631031

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK-CD-A-650020

ปิ่นเกล้าพาวิลเลี่ยน

ราคา

2,080,000.-

แขวงบางบำหรุ , เขตบางพลัด , กรุงเทพมหานคร
655942

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK-CD-A-650054

อาคารชุด เอ สเปซ มี สุขุมวิท 77

ราคา

1,760,000.-

แขวงสวนหลวง , เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร
631983

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : SPK-CD-A-650004

อาคารชุด ฟรีซ คอนโดมิเนียม

ราคา

1,000,000.-

บางบ่อ , บางบ่อ , สมุทรปราการ
638498

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : UDN-CD-A-650011

ชื่ออาคารชุด ลุมพินี เพลส ยูดี-โพศรี

ราคา

1,390,000.-

หมากแข้ง , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
655920

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK-CD-A-650049

นิรันดร์ เรซิเดนซ์ 3

ราคา

280,000.-

แขวงดอกไม้ , เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร
637121

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK-CD-A-650029

อาคารชุด ไอคอนโด เพชรเกษม 39

ราคา

1,470,000.-

แขวงบางหว้า , เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร
649929

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : CBI-CD-A-650004

อาคารชุด พัทยาชิตี้ รีสอร์ท

ราคา

3,825,000.-

หนองปรือ , บางละมุง , ชลบุรี
655905

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK-CD-A-650044

โครงการอาคารชุด พลัม คอนโด โชคชัย 4

ราคา

1,730,000.-

แขวงลาดพร้าว , เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร
646992

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK-CD-A-650023

อาคารชุดเซอราโน่ พระราม 2 เฟส 1 อาคารเอ

ราคา

2,000,000.-

แขวงแสมดำ , เขตบางขุนเทียน , กรุงเทพมหานคร
631717

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : NBI-CD-A-650005

อาคารชุดริชพาร์ค@เจ้าพระยา

ราคา

2,050,000.-

ไทรม้า , เมืองนนทบุรี , นนทบุรี
647075

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : PKN-CD-A-650001

อาคารชุดบ้านคู่เคียง

ราคา

4,515,000.-

หนองแก , หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
629692

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : NBI-CD-A-650003

เอกไพลินปาร์ค

ราคา

860,000.-

บางกระสอ , เมืองนนทบุรี , นนทบุรี
637810

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : SPK-CD-A-650005

อาคารชุด ดรีม บ็อกซ์

ราคา

1,530,000.-

บางเสาธง , บางเสาธง , สมุทรปราการ
631713

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : NBI-CD-A-650004

อาคารชุด ริชพาร์ค@เจ้าพระยา

ราคา

2,110,000.-

ไทรม้า , เมืองนนทบุรี , นนทบุรี
655928

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK-CD-A-650050

นิรันดร์ เรซิเดนซ์ 3

ราคา

280,000.-

แขวงดอกไม้ , เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร
657009

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : CBI-CD-A-650005

บี มาย คอนโด

ราคา

1,820,000.-

ทุ่งสุขลา , ศรีราชา , ชลบุรี
647135

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK-CD-A-650003

อาคารชุด เอสเปซ ไอ.ดี. อโศก-รัชดา

ราคา

8,835,000.-

แขวงดินแดง , เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร
611339

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : BKK-CD-A-650005

นิรันดร์ เรซิเดนซ์ 3

ราคา

280,000.-

แขวงดอกไม้ , เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร
637696

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : PLK-CD-A-650015

โครงการคูล์ คอนโด พิษณุโลก

ราคา

1,330,000.-

ในเมือง , เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก
647072

คอนโด/อาคารชุด/ห้องชุด

รหัสทรัพย์ : NBI-CD-A-650008

อาคารชุด ริชพาร์ค@เจ้าพระยา

ราคา

2,080,000.-

ไทรม้า , เมืองนนทบุรี , นนทบุรี
456042

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 52 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : BKK620089

แลนซีโอ วงแหวนฯ-รามอินทรา

ราคา

4,800,000.-

แขวงบางชัน , เขตคลองสามวา , กรุงเทพมหานคร
456084

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 25.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : BRM640005

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,000,000.-

ปราสาท , บ้านกรวด , บุรีรัมย์
456088

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 2 งาน 0 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : BRM640006

ตางอน

ราคา

2,690,000.-

ตาจง , ละหานทราย , บุรีรัมย์
456098

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 37.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : BRM640008

หนองบัวเงิน

ราคา

4,500,000.-

นิคม , สตึก , บุรีรัมย์
456194

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 19 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NSN560003

ไม่มีชื่อ

ราคา

600,000.-

ตาคลี , ตาคลี , นครสวรรค์
456198

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NSN560004

-

ราคา

680,000.-

ท่าตะโก , ท่าตะโก , นครสวรรค์
456214

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 19 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NSN560007

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

600,000.-

ตาคลี , ตาคลี , นครสวรรค์
590746

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 52 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CBR630010

ดาราพรรณ

ราคา

3,500,000.-

หนองปรือ , บางละมุง , ชลบุรี
456219

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 64 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CBR630016

โชติกา โมเดิร์นนิตี้

ราคา

4,100,000.-

พานทอง , พานทอง , ชลบุรี
456225

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 18.70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CBR630018

จักรไพศาล 18

ราคา

1,150,000.-

บึง , ศรีราชา , ชลบุรี
456232

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 29.70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CBR630019

บ้านบูรพา

ราคา

1,740,000.-

บ่อวิน , ศรีราชา , ชลบุรี
456243

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 27 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CBR630023

มนตรีปาร์ค 3

ราคา

2,700,000.-

สุรศักดิ์ , ศรีราชา , ชลบุรี
456291

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : BKK630005

เดอะคัลเลอร์ส พรีเมี่ยม วงแหวน-รามอินทรา (ซอย 4)

ราคา

2,400,000.-

แขวงบางชัน , เขตคลองสามวา , กรุงเทพมหานคร
456304

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 17.70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : BKK630010

แอทไนซ์ วัชรพล

ราคา

4,500,000.-

แขวงคลองถนน , เขตสายไหม , กรุงเทพมหานคร
456341

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 90 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NSN590003

พฤกษา

ราคา

5,000,000.-

วัดไทรย์ , เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์
456376

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 29 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NSN600005

อยู่ดี

ราคา

1,550,000.-

มหาโพธิ , เก้าเลี้ยว , นครสวรรค์
456385

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 27 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NSN600007

-

ราคา

2,500,000.-

ตาคลี , ตาคลี , นครสวรรค์
456402

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 22.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CBR630027

ไลโอ ไพร์ม ศรีราชา-บ่อวิน

ราคา

1,350,000.-

บ่อวิน , ศรีราชา , ชลบุรี
456423

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 16 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CBR630031

-

ราคา

6,700,000.-

หนองปรือ , บางละมุง , ชลบุรี
456438

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 44.70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CBR630034

ทวีสุข วิลเลจ 6

ราคา

2,490,000.-

ตะเคียนเตี้ย , บางละมุง , ชลบุรี
456458

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CBR630038

เดอะเบสท์โฮม หนองปลาไหล

ราคา

2,900,000.-

หนองปลาไหล , บางละมุง , ชลบุรี
456472

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 44 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CBR600002

บ้านโชคชัย 5

ราคา

4,700,000.-

สัตหีบ , สัตหีบ , ชลบุรี
456483

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 63 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CBR600005

พัทยา ปาร์ค ฮิลล์ 8(หนองเกตุใหญ่)

ราคา

4,500,000.-

นาเกลือ , บางละมุง , ชลบุรี
456540

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 23.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : BKK630020

ไลโอ เพชรเกษม 77

ราคา

2,200,000.-

แขวงหนองแขม , เขตหนองแขม , กรุงเทพมหานคร
456599

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 65 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NSN610008

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,250,000.-

ตาคลี , ตาคลี , นครสวรรค์
456605

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 0 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NSN610009

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

780,000.-

ลาดทิพรส , ตาคลี , นครสวรรค์
456617

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 36 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NSN610011

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,400,000.-

ลาดยาว , ลาดยาว , นครสวรรค์
456624

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 2 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NSN610012

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

4,500,000.-

วัดไทรย์ , เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์
456628

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 23.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NSN610013

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

4,300,000.-

หนองกรด , เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์
456644

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 23.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NSN620001

ธนากร

ราคา

2,300,000.-

วัดไทรย์ , เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์
456656

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 88 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NSN620003

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

5,400,000.-

ตาคลี , ตาคลี , นครสวรรค์
456670

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 57 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CBR610008

คูนสุข 2

ราคา

2,950,000.-

บางเสร่ , สัตหีบ , ชลบุรี
456708

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 19.70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CBR610015

ไทย วิลล่า

ราคา

2,900,000.-

บึง , ศรีราชา , ชลบุรี
456722

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 39 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CBR630041

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

5,700,000.-

หนองปรือ , บางละมุง , ชลบุรี
456751

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 49 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CCO620001

ไม่มีชื่อ

ราคา

1,500,000.-

แปลงยาว , แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา
456759

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 28 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CCO620002

พนมแลนด์

ราคา

2,300,000.-

พนมสารคาม , พนมสารคาม , ฉะเชิงเทรา
456772

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 65 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CCO620004

มาดาวิว 3

ราคา

2,700,000.-

แปลงยาว , แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา
456776

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 59.70 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CCO620005

ไม่มีชื่อ

ราคา

1,500,000.-

หนองแหน , พนมสารคาม , ฉะเชิงเทรา
456784

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 18 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CCO620006

สิรารมย์ พลัส มอเตอร์เวย์

ราคา

1,650,000.-

ท่าสะอ้าน , บางปะกง , ฉะเชิงเทรา
456859

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 43 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NSN620004

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,100,000.-

หนองกระโดน , เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์
456864

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 42 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NSN620005

-

ราคา

3,200,000.-

ท่าตะโก , ท่าตะโก , นครสวรรค์
456900

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 25 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NSN620010

-

ราคา

1,500,000.-

ลาดยาว , ลาดยาว , นครสวรรค์
456907

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 38 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NSN620011

-

ราคา

4,200,000.-

ท่าตะโก , ท่าตะโก , นครสวรรค์
456920

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 48.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NSN620015

-

ราคา

1,150,000.-

หนองปลิง , เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์
456944

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 19.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NSN630002

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

3,450,000.-

ปากน้ำโพ , เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์
456995

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 0 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CBR610025

พัทยา วิลเลจ

ราคา

7,500,000.-

หนองปลาไหล , บางละมุง , ชลบุรี
457007

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 74 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CBR620002

พัทยา วิลเลจ

ราคา

6,500,000.-

หนองปลาไหล , บางละมุง , ชลบุรี
579687

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 19.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CBR620004

ไอวี่ทาวน์ ซอย 12

ราคา

1,500,000.-

กุฎโง้ง , พนัสนิคม , ชลบุรี
457038

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 5.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CCO620009

การ์เด้น ลากูน่า

ราคา

5,700,000.-

คลองหลวงแพ่ง , เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา
457047

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CCO630001

-

ราคา

2,200,000.-

วังเย็น , แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา
590767

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CCO630002

ไม่มีชื่อ

ราคา

1,900,000.-

วังเย็น , แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา
457054

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 68.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CCO630003

ทรอปิคคานาวิลล์

ราคา

3,500,000.-

บางสมัคร , บางปะกง , ฉะเชิงเทรา
590782

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 57 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CCO630004

สีรุ้ง

ราคา

1,700,000.-

วังเย็น , แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา
623112

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

3 ไร่ 0 งาน 0 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CCO630005

-

ราคา

5,740,000.-

วังเย็น , แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา
590794

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 74 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CCO640003

ไม่มีชื่อ

ราคา

2,100,000.-

แปลงยาว , แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา
457077

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 28.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : BKK630044

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

3,800,000.-

แขวงคลองจั่น , เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร
457083

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 16.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : BKK630048

แอสตัน วิลล์

ราคา

1,700,000.-

แขวงโคกแฝด , เขตหนองจอก , กรุงเทพมหานคร
457096

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 29.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : BKK630054

นนทวีวิลล์ 5

ราคา

1,900,000.-

แขวงหนองจอก , เขตหนองจอก , กรุงเทพมหานคร
559368

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 56.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NSN630007

ฟิชชิ่งปาร์ค

ราคา

1,500,000.-

วัดไทรย์ , เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์
587864

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 81 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NSN630009

ชมน์ศมนต์

ราคา

2,100,000.-

หนองปลิง , เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์
457141

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 16 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NSN630014

-

ราคา

1,100,000.-

นครสวรรค์ตก , เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์
457153

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : NSN630016

อยู่ดี

ราคา

1,600,000.-

มหาโพธิ , เก้าเลี้ยว , นครสวรรค์
457201

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 16 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CBR620012

นาจอมเทียน ยอร์ช คลับ

ราคา

4,900,000.-

นาจอมเทียน , สัตหีบ , ชลบุรี
457223

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 24.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CBR620015

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

3,400,000.-

บ่อวิน , ศรีราชา , ชลบุรี
457246

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 61.90 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CBR620018

บ้านเบญจวรรณ

ราคา

3,000,000.-

หนองปลาไหล , บางละมุง , ชลบุรี
457262

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 25 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CBR620021

เสาวลักษณ์พร๊อพเพอร์ตี้

ราคา

2,400,000.-

หนองอิรุณ , บ้านบึง , ชลบุรี
457307

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 68 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CHN570003

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

450,000.-

โพนางดำตก , สรรพยา , ชัยนาท
457328

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 17 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CHN600002

ไม่มีชื่อ

ราคา

800,000.-

บ้านกล้วย , เมืองชัยนาท , ชัยนาท
457335

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 87.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CHN620001

ชัยนาทซิตี้

ราคา

3,700,000.-

เขาท่าพระ , เมืองชัยนาท , ชัยนาท
457359

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 27.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : BKK630064

เดอะแม็กซ์ทาวน์โฮม

ราคา

3,800,000.-

แขวงท่าแร้ง , เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร
457378

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 25 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CBR620022

เสาวลักษณ์พร๊อพเพอร์ตี้

ราคา

2,400,000.-

หนองอิรุณ , บ้านบึง , ชลบุรี
457385

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 25 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CBR620023

เสาวลักษณ์พร๊อพเพอร์ตี้

ราคา

2,400,000.-

หนองอิรุณ , บ้านบึง , ชลบุรี
457392

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 51 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CBR620024

นาวีนิเวศ

ราคา

1,850,000.-

สัตหีบ , สัตหีบ , ชลบุรี
457406

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 17 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CBR630001

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

9,400,000.-

หนองปรือ , บางละมุง , ชลบุรี
457439

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 11.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RYG620027

ทองเก้า กรุ๊ป

ราคา

2,450,000.-

ปลวกแดง , ปลวกแดง , ระยอง
457446

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 33.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RYG620028

ประภามิตร 16

ราคา

2,200,000.-

ปลวกแดง , ปลวกแดง , ระยอง
457481

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 36.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : BKK610002

ดิไอบ๊อกซ์

ราคา

6,100,000.-

แขวงคลองกุ่ม , เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร
457496

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 60.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CHN620004

ชัยนาทซิตี้

ราคา

2,100,000.-

เขาท่าพระ , เมืองชัยนาท , ชัยนาท
457530

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 39 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CHN630003

-

ราคา

950,000.-

แพรกศรีราชา , สรรคบุรี , ชัยนาท
457547

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 49 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : CHN640001

-

ราคา

3,400,000.-

หันคา , หันคา , ชัยนาท
457554

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 91 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN610001

กลางเมือง 5

ราคา

3,300,000.-

นาดี , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
457569

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN610003

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

760,000.-

หมากแข้ง , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
457575

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN610004

-

ราคา

760,000.-

หมากแข้ง , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
457585

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 19.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : BKK630079

เดอะคอนเนค 25 ประชาอุทิศ 27

ราคา

4,000,000.-

แขวงบางมด , เขตทุ่งครุ , กรุงเทพมหานคร
457613

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 19.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : BKK630089

อาร์เคพาร์ค

ราคา

2,400,000.-

แขวงบางชัน , เขตคลองสามวา , กรุงเทพมหานคร
457626

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 56.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RYG620030

หาดน้ำริน 5

ราคา

2,100,000.-

บ้านฉาง , บ้านฉาง , ระยอง
457633

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

1 ไร่ 0 งาน 37.60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RYG620031

-

ราคา

2,450,000.-

วังหว้า , แกลง , ระยอง
457642

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 59.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RYG620032

บุญถาวร 5

ราคา

3,060,000.-

เนินพระ , เมืองระยอง , ระยอง
457649

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 32.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RYG630001

ไม่มีชื่อ

ราคา

2,200,000.-

ปลวกแดง , ปลวกแดง , ระยอง
457656

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 37.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RYG630002

ประภามิตร 16

ราคา

2,000,000.-

ปลวกแดง , ปลวกแดง , ระยอง
457664

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RYG630004

ลูกยอด

ราคา

1,500,000.-

เชิงเนิน , เมืองระยอง , ระยอง
457671

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 70.50 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RYG630005

ทวีวรรณ 2

ราคา

3,100,000.-

เชิงเนิน , เมืองระยอง , ระยอง
457674

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 40.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RYG630006

บ่อกบ 11

ราคา

1,450,000.-

บ้านฉาง , บ้านฉาง , ระยอง
457681

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 84.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RYG630007

ดาหรา วิลล่า 5

ราคา

2,800,000.-

ตะพง , เมืองระยอง , ระยอง
457687

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 18.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RYG630008

ภูแสงตะวัน

ราคา

600,000.-

เชิงเนิน , เมืองระยอง , ระยอง
457709

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

1 ไร่ 1 งาน 4 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RYG630011

-

ราคา

7,510,000.-

เชิงเนิน , เมืองระยอง , ระยอง
457714

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 2 งาน 70.20 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN610005

บ้านแวง

ราคา

2,550,000.-

หมูม่น , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
457727

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 71 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN610007

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

2,700,000.-

เมืองเพีย , กุดจับ , อุดรธานี
457733

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 1 งาน 60 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN610008

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

1,200,000.-

บ้านธาตุ , เพ็ญ , อุดรธานี
457740

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 92 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN610009

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

4,000,000.-

หนองบัว , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
457760

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 2 งาน 90.10 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN610012

บ้านแวง

ราคา

3,000,000.-

หมูม่น , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
457770

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 25.80 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620002

-

ราคา

420,000.-

บ้านเลื่อม , เมืองอุดรธานี , อุดรธานี
457777

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 24 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620004

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ราคา

950,000.-

หมากหญ้า , หนองวัวซอ , อุดรธานี
457781

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

1 ไร่ 2 งาน 33 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : UDN620005

คำเจริญ

ราคา

1,760,000.-

พันดอน , กุมภวาปี , อุดรธานี
521800

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 28.30 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : BKK640005

กลางเมือง โชคชัย 4

ราคา

5,860,000.-

แขวงลาดพร้าว , เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร
457869

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 58 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RYG630014

ไลฟ์ สไตล์ โมเดิร์นโฮม

ราคา

1,900,000.-

สำนักท้อน , บ้านฉาง , ระยอง
457888

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

0 ไร่ 0 งาน 81.40 ตร.ว

รหัสทรัพย์ : RYG630016

-

ราคา

2,770,000.-