งานบ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง ปี 2565 ครั้งที่ 11

27/01/2565
#บ้านออมสิน, #ภาคใต้, #ราคาพิเศษ, #GSB, #NPA, ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ 47 ครั้ง
Picture of the author

ชื่อกิจกรรม งานบ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง ปี 2565 ครั้งที่ 11

วัน Thu, Feb 10, 2022 - Wed, Feb 23, 2022

เวลา 00.00 - 23.59 น.

สถานที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

“งานบ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง ปี 2565 ครั้งที่ 11” 

ระหว่างวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2565

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ชั้น 1 

ลดราคาพิเศษ ทรัพย์พื้นที่จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

ระยะเวลาราคาพิเศษ ระหว่างวันที่ 10 - 23 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

 

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควรตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้นำเสนอซื้อ

การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ 

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร และค่าธรรมเนียนต่าง ๆ

ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซื้อรายใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ