งานมหกรรมบ้านธนาคาร จังหวัดขอนแก่น

01/03/2565
#GSB, #บ้านออมสิน, #NPA, #promotion, #sale, ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ 19 ครั้ง
Picture of the author

ชื่อกิจกรรม งานมหกรรมบ้านธนาคาร จังหวัดขอนแก่น

วัน Fri, Mar 11, 2022 - Thu, Mar 31, 2022

เวลา 00.00 - 23.59 น.

สถานที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

งานมหกรรมบ้านธนาคาร จ.ขอนแก่น 

พบกับทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร ลดราคาพิเศษ ให้คุณได้เลือกสรรโซนพื้นที่ภาคอีสาน

ราคาพิเศษระหว่างวันที่ 11 - 31 มีนาคม 2565

 

โดยวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 - 20:00 น. 

พบกันในงานมหกรรมบ้านธนาคาร ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือ ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย โทร 092-725-2566 หรือ 081-922-6463

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควรตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้นำเสนอซื้อ

การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ 

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร และค่าธรรมเนียนต่าง ๆ

ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซื้อรายใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ