ครบรอบธนาคารออมสิน 109 ปี 109 แปลง

22/03/2565
#ออมสิน, #109_ปี, #109_แปลง, #npa, #GSB, ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ 48 ครั้ง
Picture of the author

ชื่อกิจกรรม ครบรอบธนาคารออมสิน 109 ปี 109 แปลง

วัน Fri, Apr 1, 2022 - Sat, Apr 30, 2022

เวลา 00.00 - 23.59 น.

สถานที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารออมสิน ครบรอบ 109 ปี 

จัดโปรโมชั่น ทรัพย์สินรอการขาย ลดราคาพิเศษ จำนวน 109 แปลง

จองสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย โทร 092-725-2566 หรือ 081-922-6463

สามารถดูรายการทรัพย์ที่ E-book ออมสิน ฉลอง109ปี (applezeed.com)

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควรตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้นำเสนอซื้อ

การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ 

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร และค่าธรรมเนียนต่าง ๆ

ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซื้อรายใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ