มหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ครั้งที่ 22

12/04/2565
#บ้านออมสิน, #ลดราคา, #GSB, #NPA, #บ้านมือสอง, ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ 108 ครั้ง
Picture of the author

ชื่อกิจกรรม มหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ครั้งที่ 22

วัน Thu, May 12, 2022 - Tue, May 31, 2022

เวลา 00.00 - 23.59 น.

สถานที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

ทรัพย์สินรอการขายลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ ให้คุณได้เลือกสรรทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ราคาพิเศษตั้งแต่วันที่ 12 - 31 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น

โดยวันที่ 12 – 15 พฤษภาคม 2565 พบกันในงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ครั้งที่ 22

 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือ ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย โทร 092-725-2566 หรือ 081-922-6463

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควรตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้นำเสนอซื้อ

การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ 

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร และค่าธรรมเนียนต่าง ๆ

ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซื้อรายใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ