งาน NPA GRAND SALE 2022 และงานมหกรรมการเงิน หาดใหญ่ ครั้งที่ 12 จ.สงขลา

13/06/2565
บ้านสวย, ราคาดี, บ้านออมสิน, บ้านมือสอง, npabank, ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ 173 ครั้ง
Picture of the author

ชื่อกิจกรรม งาน NPA GRAND SALE 2022 และงานมหกรรมการเงิน หาดใหญ่ ครั้งที่ 12 จ.สงขลา

วัน Fri, Jul 1, 2022 - Wed, Jul 20, 2022

เวลา 00.00 - 23.59 น.

สถานที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

ลดทั่วประเทศ ทรัพย์เด่น ทำเลดี ลดสูงสุด 35%
*งาน NPA GRAND SALE 2022                                                                                                                                                             วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2565 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี    

 *งานมหกรรมการเงิน หาดใหญ่ ครั้งที่ 12 จ.สงขลา                                                                                                                                       วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2565 ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่


ลดราคาพิเศษวันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2565

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควรตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้นำเสนอซื้อ

การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ 

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซื้อรายใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ