งานมหกรรมบ้านธนาคาร จ.ภูเก็ต

11/07/2565
#บ้านออมสิน, #GSB, #NPA, #Promotion, #ลดราคา, ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ 138 ครั้ง
Picture of the author

ชื่อกิจกรรม งานมหกรรมบ้านธนาคาร จ.ภูเก็ต

วัน Fri, Jul 29, 2022 - Wed, Aug 10, 2022

เวลา 00.00 - 23.59 น.

สถานที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

ทรัพย์สินรอการขายลดราคาพิเศษ ให้คุณได้เลือกสรรโซนพื้นที่ภาคใต้

ราคาพิเศษตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2565 

โดยวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2565 พบกันในงานมหกรรมบ้านธนาคาร จ.ภูเก็ต

ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือ ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย 

โทร 02-299-8000 ต่อ 155069-7 , 092-725-2566 หรือ 081-922-6463

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควรตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้นำเสนอซื้อ

การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ 

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซื้อรายใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ