มหกรรมบ้านธนาคาร 65 ครั้งที่ 3 จ.เชียงใหม่

16/08/2565
#บ้านออมสิน, #ลดราคา, #Promotion, #GSB, #NPA, ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ 166 ครั้ง
Picture of the author

ชื่อกิจกรรม มหกรรมบ้านธนาคาร 65 ครั้งที่ 3 จ.เชียงใหม่

วัน Fri, Sep 2, 2022 - Wed, Sep 14, 2022

เวลา 00.00 - 23.59 น.

สถานที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

ครบจบเรื่องบ้านในงานเดียว 

ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

 

ทรัพย์สินรอการขายลดราคาพิเศษพื้นที่ภาคเหนือ 

สูงสุดถึง 35% ในงานมหกรรมบ้านธนาคาร จ.เชียงใหม่  

วันที่ 2 - 4 กันยายน 2565

ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

 

ระยะเวลาราคาพิเศษ 2 - 14 กันยายน 2565 

 

สอบถามเพิ่มเติม 

- ติดต่อธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ 

- ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย โทร 02-299-8000 ต่อ 155096-7 , 155100-1 หรือ 081-922-6463 , 092-725-2566

- Inbox Facebook Fanpage : บ้านออมสิน GSB NPA 

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควรตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้นำเสนอซื้อ

การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ 

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร และค่าธรรมเนียนต่าง ๆ

ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซื้อรายใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ