มหกรรมการเงิน ระยอง ครั้งที่ 4

22/08/2565
#NPA, #GSB, #PROMOTION, #บ้านออมสิน, #ลดราคา, ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ 54 ครั้ง
Picture of the author

ชื่อกิจกรรม มหกรรมการเงิน ระยอง ครั้งที่ 4

วัน Fri, Sep 2, 2022 - Wed, Sep 14, 2022

เวลา 00.00 - 23.59 น.

สถานที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

ทรัพย์สินรอการขายพื้นที่ภาคใต้ ลดราคาพิเศษ สูงสุดถึง 35% 

ตั้งแต่วันที่ 2 - 14 กันยายน 2565

โดยวันที่ 2 - 4 กันยายน 2565 พบกันใน มหกรรมการเงิน ระยอง ครั้งที่ 4  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือ ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย 

โทร 02-299-8000 ต่อ 155069-7 , 155100-1 , 092-725-2566 หรือ 081-922-6463

 

ติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่ Facebook Fanpage : บ้านออมสิน GSB NPA 

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควรตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้นำเสนอซื้อ

การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ 

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร และค่าธรรมเนียนต่าง ๆ

ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซื้อรายใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ