ธนาคารออมสิน เปิดรับตัวแทนนายหน้า (Non-Exclusive Broker)

09/08/2566
บ้านออมสิน, GSB, NPA, broker, asset
ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ 1273 ครั้ง
Picture of the author

G S B  N P A 

!!! HOT New !!!

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครตัวแทนนายหน้า (Non-Exclusive Broker) 

ขายทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร

  • ขายทรัพย์ได้ทุกรายการบนเว็บไซต์  https://npa-assets.gsb.or.th
  • รับค่าตอบแทนสูงสุด 3 %

+ ช่องทางรับสมัครตัวแทนนายหน้า คลิกเลย https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=k_m1TroL60aDGjt6m0zehZ5F5O6J_2pJj_bJowelIthUMk1USUQxNTlSOFNOSjZCSU1QNUM5UDRQRi4u

 

รายละเอียด การเป็นตัวแทนนายหน้า คลิก!

https://drive.google.com/drive/folders/1UkjUmqpzKt9vy2SVDIKGSaKb6No2848Q

 

สอบถามเพิ่มเติมส่วนจัดการทรัพย์สินรอการขาย 1, 2 

ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย หมายเลขโทรศัพท์ IP : 155096-7, 155100-1 หรือ 081-922-6463 , 092-725-2566

#บ้านออมสินGSBNPA

 

บทความที่น่าสนใจ


บทความแนะนำ

ธนาคารออมสิน เปิดรับตัวแทนนายหน้า (Non-Exclusive Broker)

บ้านออมสิน, GSB, NPA, broker, asset ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ 1273 ครั้ง
G S B  N P A !!! HOT New !!!ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครตัวแทนนายหน้า (Non-Exclusive Broker) ขายทรัพย์สินรอการขายของธนาคารขายทรัพย์ได้ทุกรายการบนเว็บไซต์  https://npa-assets.gsb.or.thรับค่าตอบแทนสูงสุด 3 %+ ช่องทางรับสมัครตัวแทนนายหน้า คลิกเลย https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=k_m1TroL60aDGjt6m0zehZ5F5O6J_2pJj_bJowelIthUMk1USUQxNTlSOFNOSjZCSU1QNUM5UDRQRi4u รายละเอียด การเป็นตัวแทนนายหน้า คลิก!https://drive.google.com/drive/folders/1UkjUmqpzKt9vy2SVDIKGSaKb6No2848Q สอบถามเพิ่มเติมส่วนจัดการทรัพย์สินรอการขาย 1, 2 ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย หมายเลขโทรศัพท์ IP : 155096-7, 155100-1 หรือ 081-922-6463 , 092-725-2566#บ้านออมสินGSBNPA 
อ่านเพิ่มเติม

ธนาคารออมสิน เปิดรับตัวแทนนายหน้า (Non-Exclusive Broker)

บ้านออมสิน, GSB, NPA, broker, asset ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ 1273 ครั้ง
G S B  N P A !!! HOT New !!!ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครตัวแทนนายหน้า (Non-Exclusive Broker) ขายทรัพย์สินรอการขายของธนาคารขายทรัพย์ได้ทุกรายการบนเว็บไซต์  https://npa-assets.gsb.or.thรับค่าตอบแทนสูงสุด 3 %+ ช่องทางรับสมัครตัวแทนนายหน้า คลิกเลย https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=k_m1TroL60aDGjt6m0zehZ5F5O6J_2pJj_bJowelIthUMk1USUQxNTlSOFNOSjZCSU1QNUM5UDRQRi4u รายละเอียด การเป็นตัวแทนนายหน้า คลิก!https://drive.google.com/drive/folders/1UkjUmqpzKt9vy2SVDIKGSaKb6No2848Q สอบถามเพิ่มเติมส่วนจัดการทรัพย์สินรอการขาย 1, 2 ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย หมายเลขโทรศัพท์ IP : 155096-7, 155100-1 หรือ 081-922-6463 , 092-725-2566#บ้านออมสินGSBNPA 
อ่านเพิ่มเติม

ธนาคารออมสิน เปิดรับตัวแทนนายหน้า (Non-Exclusive Broker)

บ้านออมสิน, GSB, NPA, broker, asset ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ 1273 ครั้ง
G S B  N P A !!! HOT New !!!ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครตัวแทนนายหน้า (Non-Exclusive Broker) ขายทรัพย์สินรอการขายของธนาคารขายทรัพย์ได้ทุกรายการบนเว็บไซต์  https://npa-assets.gsb.or.thรับค่าตอบแทนสูงสุด 3 %+ ช่องทางรับสมัครตัวแทนนายหน้า คลิกเลย https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=k_m1TroL60aDGjt6m0zehZ5F5O6J_2pJj_bJowelIthUMk1USUQxNTlSOFNOSjZCSU1QNUM5UDRQRi4u รายละเอียด การเป็นตัวแทนนายหน้า คลิก!https://drive.google.com/drive/folders/1UkjUmqpzKt9vy2SVDIKGSaKb6No2848Q สอบถามเพิ่มเติมส่วนจัดการทรัพย์สินรอการขาย 1, 2 ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย หมายเลขโทรศัพท์ IP : 155096-7, 155100-1 หรือ 081-922-6463 , 092-725-2566#บ้านออมสินGSBNPA 
อ่านเพิ่มเติม

ธนาคารออมสิน เปิดรับตัวแทนนายหน้า (Non-Exclusive Broker)

บ้านออมสิน, GSB, NPA, broker, asset ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ 1273 ครั้ง
G S B  N P A !!! HOT New !!!ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครตัวแทนนายหน้า (Non-Exclusive Broker) ขายทรัพย์สินรอการขายของธนาคารขายทรัพย์ได้ทุกรายการบนเว็บไซต์  https://npa-assets.gsb.or.thรับค่าตอบแทนสูงสุด 3 %+ ช่องทางรับสมัครตัวแทนนายหน้า คลิกเลย https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=k_m1TroL60aDGjt6m0zehZ5F5O6J_2pJj_bJowelIthUMk1USUQxNTlSOFNOSjZCSU1QNUM5UDRQRi4u รายละเอียด การเป็นตัวแทนนายหน้า คลิก!https://drive.google.com/drive/folders/1UkjUmqpzKt9vy2SVDIKGSaKb6No2848Q สอบถามเพิ่มเติมส่วนจัดการทรัพย์สินรอการขาย 1, 2 ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย หมายเลขโทรศัพท์ IP : 155096-7, 155100-1 หรือ 081-922-6463 , 092-725-2566#บ้านออมสินGSBNPA 
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควรตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้นำเสนอซื้อ

การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ 

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซื้อรายใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ