งานมหกรรมการเงิน โคราช ครั้งที่ 16

25/07/2565
บ้านออมสิน, ืnpaราคาพิเศษ, บ้านมือสอง, บ้านสวย, บ้านเดี่ยว, ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ 92 ครั้ง
Picture of the author

ชื่อกิจกรรม งานมหกรรมการเงิน โคราช ครั้งที่ 16

วัน Fri, Aug 5, 2022 - Wed, Aug 17, 2022

เวลา 00.00 - 23.59 น.

สถานที่ เดอะมอลล์นครราชสีมา จ.นครราชสีมา และธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

งานมหกรรมการเงิน โคราช ครั้งที่ 16 

วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2565 

ณ เดอะมอลล์นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

ลดราคาพิเศษวันที่ 5 - 17 สิงหาคม 2565

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควรตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้นำเสนอซื้อ

การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ 

ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้เสนอซื้อรายใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ